Sla navigatie over

Dewael wil Grondwet en haar fundamentele principes versterken

Onze Grondwet dateert uit 1831 en was toen één van de meeste liberale ter wereld. Een groep academici roept deze week op om ze te moderniseren. Ook Open Vld fractieleider Patrick Dewael pleit al jaren om de fundamentele principes zoals de scheiding van geloof en staat aan te scherpen.

Aan het eind van elke legislatuur moeten regering, Kamer en Senaat een lijst opstellen van Grondwetsartikelen die ze voor herziening vatbaar willen verklaren. Deze artikelen kunnen dan na de verkiezingen worden aangepast.

Daarom heeft Open Vld fractieleider Dewael in 2016 al het debat geopend over onze Grondwet. “Onze Grondwet is een schitterend document, het is het samenlevingscontract waar alle Belgen zich aan moeten houden. Het omvat heel veel belangrijke vrijheden en rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid van man en vrouw, de scheiding van geloof en staat… Maar die fundamentele principes staan vandaag onder druk. Er is ook vaak onduidelijkheid. Voor sommigen gaan religieuze voorschriften bijvoorbeeld voor op de wet. Dat kan niet.”

Daarom wil Dewael een inleidende tekst aan de Grondwet toevoegen en een aantal artikels expliciteren. “Zo’n preambule maakt dan duidelijk welke de basisspelregels zijn in ons land die garanderen dat we harmonieus kunnen samenleven. Ongeacht onze afkomst, ideeën of religie.”

Normaal is het de regering die een eerste voorstel maakt van een lijst met artikels die voor herziening vatbaar moeten worden verklaard. “Nu de regering in lopende zaken is, stel ik voor dat de Kamer het initiatief neemt om een lijst op te stellen”, aldus Dewael. “Mijn partij past de volgende legislatuur voor een verregaande staatshervorming en al zeker voor de splitsing van ons land. Maar ik vind dat we de komende legislatuur wél werk moeten kunnen maken van die preambule en de versterking van onze vrijheden.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder