Sla navigatie over

Dewael pleit voor verenigde commissie Binnenlandse Veiligheid

De regering werkt in uitvoering van het regeerakkoord aan een reeks maatregelen om de binnenlandse veiligheid te verbeteren, zoals de aanpassing van de huurlingenwet, de verwijdering van het grondgebied als autonome straf, de bestrijding van radicalisering in de gevangenissen… Ook Europees is er een en ander in beweging, denk maar aan de uitwisseling van passagiersgegevens.

 

“Het is logisch dat we samen met de premier en de bevoegde ministers hierover een globaal debat voeren in een verenigde commissie Binnenlandse Veiligheid, bestaande uit leden van de commissies Binnenlandse Zaken en Justitie. De leden van de commissie Defensie kunnen ook aansluiten indien nodig. Zo stroomlijnen we de besprekingen in de Kamer, in plaats van een aantal keren dezelfde discussie te voeren in verschillende commissies”, aldus de liberale fractieleider.

 

Dewael verwierf vanmiddag de steun van de Conferentie van Voorzitters, het orgaan dat de werkzaamheden van de Kamer regelt.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder