Sla navigatie over

“Deze regering trekt meer middelen uit voor mensen met handicap”

Onlangs raakte bekend dat de regering werk maakt van een basis-ondersteuningsbudget van 300 euro per maand voor mensen met een handicap. Naar aanleiding hiervan werd in het Vlaams parlement een debat gehouden over de inspanningen van de regering voor mensen met een handicap. Martine Taelman benadrukte dat deze regering haar verantwoordelijkheid ten volle neemt. “60% van de extra middelen, ofwel 198 miljoen euro, zal gaan naar de ondersteuning van personen die de zwaarste zorgnood hebben. Zij krijgen een persoonsvolgend budget. Open Vld is heel blij met dit resultaat. In tijden van schaarse middelen en lange wachtlijsten, is het logisch dat we het gros van de middelen uittrekken voor mensen die dat het meeste nodig hebben.”

Meeste extra middelen gaan naar mensen met hoogste zorgnood

Open Vld is steeds vragende partij geweest voor een persoonlijk budget voor mensen met een handicap. “Dit biedt het meeste garantie op zorg op maat. Het geeft ook de regie over de zorg en ondersteuning in handen van de persoon met een handicap zelf. Zelfbeschikkingsrecht staat voor ons centraal,” aldus Taelman. Ze rekent erop dat deze nieuwe ondersteuning ertoe zal bijdragen dat de wachtlijsten zullen verminderen.

Evalueren

Er worden ook heel wat extra middelen uitgetrokken voor het nieuwe basisondersteuningsbudget (BOB) en de rechtstreeks toegankelijke hulp. “We zullen als Open Vld waakzaam zijn,” zegt Taelman. “We zullen moeten evalueren en daarbij nagaan in welke mate het BOB zijn doel effectief bereikt, met andere woorden in welke mate het zal dienen voor de integratie van de persoon met een handicap en niet louter als een aanvullend inkomen.” Over het bedrag van 300 euro per maand is al veel gezegd en geschreven. ”Voor sommige personen met een handicap die beroep doen op reguliere zorg, mantelzorg en zorg door vrijwilligers zal het misschien voldoende zijn om zich te handhaven zonder beroep te doen op handicapspecifieke zorg,” zegt Taelman.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder