Sla navigatie over

Dieselgatecommissie Europees Parlement wijst Commissie en lidstaten terecht

Europarlementslid Lieve Wierinck zetelt voor de liberale fractie in deze commissie en is tevreden met het eindrapport. “We hebben duidelijk kunnen aantonen dat zowel Europese als nationale overheden hebben nagelaten om tijdig adequate testen in te voeren. Het verbaasde mij dan ook niet dat de uitstoot op papier niet gelijk was aan de uitstoot op de weg. Dat de lidstaten en de Commissie op de hoogte waren, maar niet tijdig hebben ingrepen, is echter zeer teleurstellend en alarmerend”, aldus Wierinck. Vaak werd er ook veel te laks opgetreden door de nationale overheden, waardoor de industrie grotendeels vrij spel kreeg.

Na enige tijd heeft de Commissie dan toch ingezien dat men moest overgaan naar een meer realistische meting, die ook effectief het verbruik op de weg zou weerspiegelen. Toen de Commissie dit voorstel wilde uitwerken, werd ze echter jarenlang geblokkeerd door lidstaten die hun industrie wilden beschermen.

Aangezien de sjoemelsofteware lang onopgemerkt is gebleven, zowel door het gebrek aan controle als door de inadequate emissietesten, doen de Europarlementsleden aanbevelingen om de werking van het hele systeem te verbeteren:

  • Sterke controle op de lidstaten: de Commissie moet expliciet de macht hebben om de lidstaten te controleren, en te sanctioneren indien nodig. Het kan niet meer zijn dat lidstaten een oogje dichtknijpen om hun eigen industrie te beschermen.
  • Nieuwe, realistische testen moeten versneld ingevoerd worden: de nieuwe testen zijn ontwikkeld, en moeten vanaf september in werking treden. Het zal veel moeilijker zijn om deze nieuwe testen (die gebruik maken van draagbare meettoestellen om de uitstoot op de weg te meten) te omzeilen.
  • Coherentie bevoegdheidsverdeling: binnen de Europese Commissie moeten we dezelfde verantwoordelijke hebben voor luchtkwaliteit als voor het aanpakken van de bron van luchtvervuiling.

“Ik ben tevreden dat we duidelijk hebben gewezen op de mankementen in het test- en controlesysteem, maar ook duidelijke oplossingen voorstellen waarmee we kunnen vermijden dat de consument in de toekomst opnieuw wordt bedrogen. Regels om ons milieu en onze gezondheid te beschermen kan en mag je niet aan je laars lappen, of je nu een kleine bakker, slager of een mastodont als Volkswagen bent”, besluit Wierinck. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder