Sla navigatie over

Digitale aangetekende zending: eerste leveranciers met EU-vertrouwensmerk wellicht midden 2017

Alexander De Croo: “Het voorbije jaar heb ik een wettelijk kader uitgetekend dat de juridische waarde van een digitale zending gelijkschakelt met de oude gekende papieren versie. Hierdoor kunnen aangetekende zendingen ook digitaal worden verstuurd. Binnen enkele maanden verwacht ik in ons land ook de eerste aanbieders van digitale aangetekende zendingen met het nieuwe EU-vertrouwensmerk van ‘gekwalificeerde vertrouwensdienst’. Vanaf dan zal de overheid ook zelf de overstap moeten maken naar digitale aangetekende zendingen. Die zijn efficiënter en dus goedkoper.” 
 
EU-vertrouwensmerk geeft garanties
Dienstverleners die over het nieuwe EU-vertrouwensmerk van “gekwalificeerde vertrouwensdienst” willen beschikken, moeten bewijzen dat hun dienst van digitale aangetekende zending voldoet aan alle functies van de aangetekende zending: verzending, ontvangst en integriteit van de gegevens. Daarnaast is ook vereist dat de bestemmeling op een correcte manier is geïdentificeerd en dat het bericht dus wel degelijk is verstuurd naar de persoon die ze moest ontvangen. Het vertrouwensmerk geeft daarvoor de garantie. De certificering gebeurt na een externe audit die verder ook garanties geeft over de technische veiligheid van de systemen, de kwalificaties van medewerkers en de continuïteit van dienstverlening. Het EU-vertrouwensmerk zal in ons land worden afgeleverd door de FOD Economie.
 
Voorlopig zijn er in ons land nog geen leveranciers actief met EU-vertrouwensmerk. Leveranciers zonder vertrouwensmerk kunnen uiteraard echter wel degelijk digitale aangetekende zendingen aanbieden, maar genieten niet van hetzelfde vermoeden van conformiteit als een papieren aangetekende zending in geval van betwisting voor een rechtbank. Zij kunnen in dat geval uiteraard wel aantonen dat hun dienst aan alle functies van de aangetekende zending voldoet.
 
33 miljoen aangetekende zendingen
Het nieuwe wettelijk kader voorziet ook de mogelijkheid van een hybride digitale aangetekende zending. Daarbij wordt een zending verstuurd in elektronische vorm en ontvangt de bestemmeling het document in papieren formaat via materialisatie door een postoperator.
 
In 2015 werden er in ons land ongeveer 33 miljoen aangetekende zendingen verstuurd.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder