Sla navigatie over

Digitale aanvraag identiteitskaart moet eerste stap zijn in digitale dienstverlening overheid

“In mijn eigen gemeente Kapellen hebben we de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in de uitbouw van ons digitaal loket.  Het is dan ook niet meer dan normaal dat ook inzake burgerlijke stand de noodzakelijke stappen worden gezet”, gaat de Kapelse burgemeester verder.

 

“Ik was er al langer van overtuigd dat voor het afleveren van identiteitskaarten een modernisering noodzakelijk was. Dat je naar het gemeentehuis moet, je moet aanbieden met een foto die je niet zelf mag nemen, maar nog op papier moet worden gemaakt om na enkele weken je identiteitskaart te komen oppikken, past niet meteen in de digitale maatschappij waarin we vandaag leven. Het is goed dat we de stap zetten en optimaal gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden die zich aandienen”, vervolgt Van Mechelen.

 

“Ik roep minister Jambon en andere verantwoordelijken op om te onderzoeken of deze manier van werken ook kan voor het rijbewijs  en voor alle andere burgerlijke stand documenten”, gaat de burgemeester van Kapellen, verder.

 

“Hoewel dit een belangrijke stap is, ben ik ervan overtuigd dat we nog heel wat werk op de plank hebben om onze maatschappij volop gebruik te laten maken van de mogelijkheden die de 21e eeuw biedt. Vandaag zijn veel overheidsdiensten nog teveel gericht op een dienstverlening van 9 tot 5. Mensen die werken moeten bijna een halve dag verlof nemen wanneer ze naar de gemeente of het postkantoor moeten. Gerichte avondopeningen kunnen daarbij helpen, maar ook de uitbouw van een digitaal loket is essentieel. Al je overheidsdocumenten digitaal kunnen aanvragen, is daarbij een belangrijke stap”, besluit Dirk Van Mechelen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder