Sla navigatie over

Digitaal is het nieuwe normaal. Onze samenleving is de afgelopen jaren drastisch veranderd door de digitalisering, maar de overheid is daarin niet steeds gevolgd. Voor Open Vld is het duidelijk dat elke burger op een digitale manier moet kunnen communiceren met de overheid en dat nodeloze administratieve verplichtingen hierdoor worden afgeschaft. Zo kunnen we het overheidsbeslag ook verder afbouwen. Om kinderen voor te bereiden op de digitale toekomst, willen we dat elk kind leert programmeren. Niet iedereen is even vertrouwd met de digitale wereld. Ook ‘digibeten’ moeten gebruik kunnen blijven maken van de diensten van de overheid.

MAXIMAAL DIGITAAL

Door de coronapandemie moesten we noodgedwongen een versnelling hoger schakelen; zo hebben burgers en bedrijven de mogelijkheden van telewerken en de voordelen van digitalisering gezien. Die ervaring moeten we in het post-corona-tijdperk doortrekken.

We moeten de manifeste nood aan kwalitatieve digitale infrastructuur dringend lenigen: fiber- en 5G-netwerken moeten worden uitgebreid; ook in landelijke gebieden.

We zijn echter niet allemaal “digital natives”. We moeten daarom de digitale kloof dichten, met opleidingen voor wie digitaal minder of niet meekan, maar bijvoorbeeld ook met laptops voor scholieren.

 

EFFICIËNTIE VOOR DE BURGER

Voor ons betekent digitalisering niet een afbouw van de dienstverlening, maar biedt integendeel kansen om de burger een nog betere dienstverlening te bieden. We moeten af van ons al te logge overheidsapparaat met zijn kafkaëske en tijdrovende papierwinkel, om te evolueren naar een 21ste-eeuwse digitale dienstverlening.

Digitalisering kan en moet de contacten tussen de burgers en hun overheid eenvoudiger en efficiënter doen verlopen. We willen “gemeenten zonder gemeentehuizen” stimuleren, en staan voor een doorgedreven toepassing van het Only Once-principe met betrekking tot gegevensverzameling. In de 21ste eeuw moet de overheid ten dienste staan van onze burgers en ondernemingen. Daartoe biedt digitalisering ongeziene kansen.

 

VRIJ EN VEILIG ONLINE 

Een grotere en drukkere cyberspace betekent helaas ook dat ook de cybercriminaliteit groeit. Net zoals in onze samenleving, moeten burgers ook online zich vrij en veilig kunnen bewegen. Alle vormen van phishing, malafide hacking of fraude dient effectief aangepakt. Waar in onze dorpen en steden de politie waakt, moet ook de cyberpolitie op de digitale snelweg patrouilleren.

Data zijn cruciaal in onze digitale samenleving. De spelers op de markt moeten dan ook instaan voor de bescherming van de (persoonsgegevens) van de gebruiker; van onze burgers, ondernemingen en instellingen. Ook grote platformen zoals Google of Facebook dienen zich aan de wet te houden.

Maar ook de overheid moet zich hierin engageren. De technologische innovaties die bijvoorbeeld artificiële intelligentie te bieden heeft moeten we onderzoeken en desgewenst toepassen, maar steeds binnen een wettelijk kader en met respect voor de privacy.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder