Sla navigatie over

Diploma’s en competenties zullen sneller worden erkend

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers reageert op de getuigenis van Pedro Ponce in Knack. De Peruaanse arts is vandaag noodgedwongen aan de slag als poetshulp omdat zijn diploma in ons land niet werd erkend. “Vanaf 2022 krijgt elke nieuwkomer een inburgeringstraject op maat en worden mensen via organisaties zoals MaxiPack beter begeleid om hun diploma’s en elders verworven competenties sneller te erkennen. Talent weggooien is het domste wat we als samenleving kunnen doen.”

Vroeger een arts in Peru die werk gaf aan honderden mensen. Zelf een ziekenhuis gebouwd. Vandaag noodgedwongen aan de slag als poetshulp in Antwerpen, omdat zijn diploma’s en competenties niet erkend werden. De getuigenis van Pedro Ponce in Knack is voor Vlaams minister van Samenleven Bart Somers het bewijs dat de geplande hervormingen in het inburgeringsbeleid noodzakelijk zijn: “We gaan er te gemakkelijk vanuit dat nieuwkomers laagopgeleid zijn. Maar liefst 39 procent van de inburgeraars is hooggeschoold en behaalde in zijn thuisland een bachelor- of masterdiploma. Er zijn te veel verhalen zoals dat van Pedro en met de hervorming van het inburgeringsbeleid willen we dat aanpakken. Talent weggooien is het domste wat we als samenleving kunnen doen.”

Elke inburgeraar krijgt vanaf 2022 een traject op maat en een persoonlijk inburgeringsplan waarbij veel meer aandacht wordt gegeven aan het persoonlijk traject, diploma’s, competenties, ervaring en toekomstverwachtingen. Bart Somers: “Dat niet elk diploma zomaar erkend kan worden is logisch. Zelfs een diploma rechten uit Nederland wordt hier niet erkend omdat ons land nu eenmaal een andere wetgeving kent. Maar diploma’s kunnen vaak wel erkend worden na het volgen van een aantal extra vakken of cursussen. Momenteel wordt een nieuwkomer daar onvoldoende in begeleid. Er wordt hen niet verteld welke extra cursussen ze moeten volgen om hun diploma gelijk te schakelen en de procedure verschilt van school tot school. We gaan daarom samenwerken met organisaties zoals MaxiPack. Zij begeleiden nieuwkomers en werken samen met NARIC en de hogescholen een traject op maat uit.”

Bovendien zal er in de toekomst niet enkel worden ingezet op het sneller erkennen van diploma’s, maar ook op het erkennen van elders verworven competenties (EVC’s). Voor bepaalde jobs moet je niet langer een onderwijsdiploma kunnen voorleggen, maar volstaat het om jezelf te bewijzen aan de hand van niveautests. “Ook hier gaan we nieuwkomers beter in begeleiden, want vaak moet je een traject doorlopen bij een erkende instelling om zo’n beroepskwalificatie te verkrijgen. Ervaring en competenties zijn minstens even belangrijk als een diploma”, klinkt het bij de minister.

Daarnaast zullen nieuwkomers in de toekomst binnen de twee maand worden ingeschreven bij de VDAB. Ze kunnen hun lessenpakket digitaal mee naar huis krijgen zodat ze hun cursus kunnen combineren met een job. “Zeker hoogopgeleiden hebben niet altijd klassikale begeleiding nodig”, aldus Bart Somers, “Sneller actief op de arbeidsmarkt en sneller diploma’s en competenties erkennen. Daar wil het nieuwe inburgeringsbeleid voor zorgen. Iedereen de kans geven om volwaardig te participeren en geen talent onbenut laten. Dat is niet alleen goed voor de nieuwkomer, maar ook voor onze samenleving en onze economie.”

Lees hier de getuigenis van Pedro Ponce in Knack.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder