Sla navigatie over

Dirk Janssens: Franse gemeenschap moet instroom geneeskundestudenten controleren

Al jarenlang houdt Vlaanderen de instroom van nieuwe geneeskundestudenten onder controle om een overtal aan dokters met RIZIV-nummers te vermijden. De Franstalige gemeenschap doet dit nog altijd niet, ondanks het akkoord dat minister van Volksgezondheid onlangs hierover bereikte. Open Vld Kamerlid Dirk Janssens: “Wallonië moet hier dringend werk van maken. Zo niet zullen er studenten afstuderen die geen RIZIV-nummer kunnen krijgen.”

Wie een diploma geneeskunde behaalt, krijgt een RIZIV-nummer om zijn of haar beroep uit te oefenen. Het aantal nummers is beperkt om een overtal aan dokters te vermijden. De Vlaamse overheid controleert daarom de instroom van studenten. De Waalse overheid deed dit niet, wat tot problemen leidde.

Minister De Block kwam vorig jaar tot een akkoord over de beperking van het aantal RIZIV-nummers. Dirk Janssens: “De federale overheid zou studenten die al gestart waren met hun studie geneeskunde bij het begin van deze legislatuur toelaten tot een RIZIV-nummer zodat de gedane inspanningen en investeringen niet verloren zouden gaan. Daartegenover stond dat we de in overtal toegekende RIZIV-nummers uit het verleden geleidelijk zouden wegwerken. De Franse Gemeenschap moest de instroom van studenten ook beperken tot op het niveau van de quota. De federale overheid kreeg met de contingenteringsattesten een stok achter de deur.”

Vandaag blijkt echter dat in Wallonië ook dit jaar de instroom van studenten veel groter is dan de quota. “Daardoor zal niet elke student geneeskunde zijn stage kunnen aanvatten en een RIZIV-nummer kunnen bekomen. Dat is natuurlijk een drama voor de betrokken studenten en hun ouders. De verantwoordelijkheid voor hiervoor ligt zonder enige twijfel bij de Franse Gemeenschap”, aldus Janssens.

Het liberale Kamerlid ondervroeg minister De Block over dit probleem. Die liet weten dat de huidige wet alle instrumenten bevat om dit probleem aan te pakken. Ze werkt in de interministeriële conferentie aan een protocolakkoord om ervoor te zorgen dat de filter voor de beperking van de instroom van studenten effectief ook zal werken. Daarnaast neemt ze initiatief om de toestroom van studenten van buiten de EU in te dijken.

Janssens besluit: “Ik denk dat op deze wijze tot een structurele oplossing kunnen komen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder