Sla navigatie over

Dirk Janssens op klimaatconferentie Marrakesh: “VS mag geen fossiel worden in almaar groenere wereld”

In december 2015 werd in Parijs het meest ambitieuze klimaatakkoord tot nog toe gesloten. Dit trad onlangs in werking nadat onder meer de EU, China en de VS het ratificeerden. “De nood is dan ook hoog: 2016 wordt wellicht het warmste jaar ooit gemeten, de globale hoeveelheid broeikasgassen stijgt naar nieuwe records en de hoeveelheid ijs in de poolgebieden baart zorgen”, aldus Open Vld Kamerlid Dirk Janssens. Hij maakte deel uit van de Belgische delegatie op de COP22-klimaatconferentie die momenteel plaats vindt in Marrakesh.

“Bedoeling van deze conferentie is de afspraken van Parijs te concretiseren en om te zetten in daden”, licht Janssens toe. “We moeten het ijzer smeden nu het heet is en verder bouwen op het succes van Parijs. Enkel door verregaande internationale samenwerking kunnen we de opwarming van de aarde binnen de perken houden.”

 

Verdeling klimaatinspanning

 

De Europese Unie heeft het akkoord van Parijs geratificeerd namens de lidstaten, maar deze laatsten moeten dat nog afzonderlijk doen. Janssens maant hen aan tot bekwame spoed. Daarnaast moet de EU de algemene principes van het akkoord vertalen naar de individuele lidstaten. “Elke lidstaat zal een doelstelling op vlak van uitstoot, hernieuwbare energieproductie en energie-efficiëntie krijgen opgelegd. Dat zal volgend jaar gebeuren”, zegt Janssens.

Daarna kan België deze inspanning verder verdelen onder de drie gewesten. “Vorige keer sleepten de onderhandelingen maar liefst zes jaar aan. Dat moet nu sneller. Alle regeringen moeten hun verantwoordelijkheid opnemen zodat ze ook snel maatregelen kunnen uitwerken om de doelstellingen te halen. We kunnen niet verwachten van ontwikkelingslanden en grote vervuilers dat zij hun uitstoot terugdringen, als we zelf onze afspraken niet nakomen. Lead by example, moet ons motto zijn.”

 

Vraagtekens bij Amerikaans engagement

 

De Verenigde Staten en meer in het bijzonder president Obama speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van het akkoord van Parijs. “Mede door zijn tussenkomst kwam er een ambitieus akkoord, en door zijn snelle ratificatie volgde ook China spoedig. Daardoor kon het akkoord veel sneller dan verwacht in werking treden”, weet Janssens.

Na de recente presidentsverkiezingen mag dat Amerikaans engagement niet afzwakken, meent het liberale Kamerlid. “De verkozen president Trump heeft zich in het verleden zeer sceptisch uitgelaten over klimaatverandering. Maar beloftes zijn er om na te leven. De wereldgemeenschap moet in Marrakesh de VS en haar nieuwe leider oproepen om het akkoord na te leven. Alleen als iedereen aan boord blijft, zal het akkoord kunnen slagen.”

Er zijn echter geen sanctiemechanismes ingebouwd voor landen die het akkoord aan hun laars lappen. Toch waarschuwt Janssens dat opnieuw volop inzetten op fossiele brandstoffen nefaste gevolgen zal hebben. “De VS voelt nu al de gevolgen van de opwarming: vele gebieden zoals het Zuidwesten drogen verder uit. Daarnaast zorgt de global warming voor geopolitieke instabiliteit door schaarste en migratiestromen. Tot slot heeft er zich in de VS een hernieuwbare energie-economie ontwikkeld met duizenden jobs. Ook president Trump heeft er dus alle belang bij om de klimaatopwarming te blijven bestrijden. Zoniet, zal de VS zichzelf 20 jaar terug katapulteren in de tijd en een fossiel worden in een alsmaar groenere wereld. Dat kunnen zij zich niet permitteren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder