Sla navigatie over

Dirk Janssens vraagt ambitieuzere administratieve vereenvoudiging

Administratieve vereenvoudiging is vandaag nog steeds een aparte bevoegdheid binnen de regering. “En terecht: de administratieve rompslomp en bijhorende kosten zijn een rem voor vele ondernemers en burgers”, zegt Dirk Janssens. “Maar het is al jaren stil op dit front. Nochtans is het regeerakkoord ambitieus op dit vlak. De administratieve lasten voor ondernemingen moesten met 30% dalen.”

Uit een rapport van het federale planbureau blijkt dat de lasten niet gedaald, maar gestegen zijn met 2,3%. De lasten bedragen ongeveer 6,8 miljard euro, waarvan 4,3 miljard is te wijten aan fiscale regelgeving. Janssens: “Vooral de kleine- en middelgrote ondernemingen betalen het gelag. Nochtans moet er in deze digitale tijden toch net verbetering mogelijk zijn. De staatssecretaris kwam vorige zomer met een KMO-vereenvoudigingsplan, maar dat heeft nog niet veel zoden aan de dijk gebracht.”

Staatssecretaris Francken verwijst naar belangrijke innovaties zoals de e-government-toepassingen en e-facturatie. Deze vinden vooral al hun doorgang bij grote bedrijven, maar nog te weinig bij KMO’s. Janssens concludeert dat “onnodige administratieve lasten die in de miljarden oplopen eigenlijk niet te tolereren zijn voor deze ondernemingsvriendelijke regering. Het is tijd dat we een tandje bijsteken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder