Sla navigatie over

Discriminatie e-books van de baan

Op initiatief van Alexander De Croo wordt een wetsvoorstel voor gelijkstelling van het btw-tarief voor papieren en digitale publicaties ingediend. Het voorstel bevat een wettelijke verankering van het 0% tarief voor digitale kranten en tijdschriften alsook een BTW verlaging voor e-books van 21% naar 6%. Hierover is binnen de regering een akkoord bereikt.

Met het wetsvoorstel van Alexander De Croo komt er een einde aan de huidige ongelijkheid in de behandeling van de verkoop van digitale en papieren publicaties.

Door het btw- tarief wettelijk gelijk te stellen, zal zowel voor kranten en tijdschriften een nultarief gelden, voor papier én digitaal. Dit heeft tot gevolg dat uitsluitend digitale kranten ook kunnen genieten van het 0% tarief.

Voor overige kranten (indien ze minder verschijnen dan 48 keer per jaar) en tijdschriften, boeken, kleurboeken, muziekpartituren, blijft het btw-tarief liggen op 6%, zowel voor papier als digitaal.

Voor e-books zal het tarief verlaagd worden van 21% naar 6%. Hiermee is de discriminatie van e-books van de baan en wordt een level playing field gecreëerd tussen papieren boeken (momenteel 6%) en e-books.

Alexander De Croo: “Het hoge btw-tarief op digitale publicaties is een reliek uit het verleden. Door aan de huidige btw-discriminatie een einde te maken en e-publicaties als papier te behandelen, geven we de sector een flinke boost en zijn we in overeenstemming met de Europese wetgeving.”

Philippe De Backer: “We leven in een digitaal tijdperk. Alles gebeurt online en elektronisch. Het is daarom belangrijk dat de wetgeving die trend volgt en niet achterop blijft hinken. Door de btw te verlagen leggen we de lat gelijk voor alle toepassingen.”

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder