Sla navigatie over

Diyanet-moskeeën moeten buitenlandse invloed weren om hun erkenning te behouden

De 12 erkende Diyanet-moskeeën in Vlaanderen moeten de invloed vanuit Turkije weren als ze hun erkenning wensen te behouden. Vlaams minister Bart Somers geeft de recent opgerichte Vlaamse Informatie- en Screeningsdienst de prioritaire opdracht om deze moskeeën hierover te informeren en hierop te controleren. Ook de 23 Diyanet-moskeeën die in aanmerking komen voor een verkorte erkenningsprocedure zullen enkel een erkenning krijgen als er geen sprake is van buitenlandse invloed.

Na een jarenlange erkenningsstop wil Vlaams minister van Samenleven Bart Somers opnieuw lokale geloofsgemeenschappen erkennen. Het nieuwe erkenningsdecreet dat sinds eind vorig jaar van kracht is, maakt dit mogelijk. Op basis van de studie van professor Rik Torfs kunnen lokale geloofsgemeenschappen opnieuw erkend worden als er voldaan is aan bepaalde voorwaarden. Zo is er vanaf nu een duidelijk verbod op buitenlandse inmenging en financiering, en komt er onder meer een verplicht register waar alle giften geregistreerd moeten worden.

Het nieuwe decreet zorgt ervoor dat moskeeën die aangesloten zijn bij Diyanet hun werking grondig moeten veranderen als ze hun Vlaamse erkenning willen behouden.

Vlaams minister Bart Somers: “Vlaamse moslims zijn een deel van Vlaanderen en volwaardige burgers in onze samenleving. Het is daarom belangrijk dat we het vertrouwen herstellen en opnieuw islamitische geloofsgemeenschappen gaan erkennen. Maar vele Vlaamse moslims hebben geen boodschap aan Turkse staatsimams. We kunnen niet aanvaarden dat religie geïnstrumentaliseerd wordt om buitenlandse belangen te dienen. We zeggen klaar en duidelijk: moskeeën die hun erkenning willen behouden, moeten buitenlandse invloed weren.”

Drie voorwaarden

Een nieuw opgerichte Vlaamse Informatie- en Screeningsdienst moet toezien op het naleven van de erkenningsvoorwaarden en lokale geloofsgemeenschappen hierbij ondersteunen. De minister geeft deze informatie- en screeningsdienst nu de prioritaire opdracht om de 12 erkende Diyanet-moskeeën te informeren over de noodzaak van het weren van buitenlandse invloed. Ook de 23 moskeeën verbonden aan Diyanet die in aanmerking komen om binnen het jaar erkend te worden, zullen deze omslag moeten maken als ze hun erkenning willen krijgen.

Vlaams minister Bart Somers: “De informatie- en screeningsdienst controleert en ondersteunt álle lokale geloofsgemeenschappen, maar Vlaanderen telt er meer dan 1.700 dus het is logisch dat we prioriteren. We weten dat sommige moskeeën structureel onder invloed staan van de Turkse overheid. Diyanet is het Turkse ministerie van Godsdienstzaken. Ten eerste werken deze moskeeën met ambtenaren van de Turkse overheid als imam, staatsimams dus. Ten tweede hebben een groot deel van deze lokale geloofsgemeenschappen hun moskeegebouw in eigendom gegeven aan Diyanet, waardoor een onafhankelijke werking onmogelijk wordt. Ten derde mag er geen sprake zijn buitenlandse financiering. Drie zaken die voor decretaal onverenigbaar zijn als men een Vlaamse erkenning wil behouden of verkrijgen.”

Het verliezen van een erkenning heeft verregaande gevolgen. Niet enkel verliest de lokale geloofsgemeenschap de financiële ondersteuning van de hogere overheid, een imam uit het buitenland krijgt ook geen werk- en verblijfsvergunning voor een niet-erkende moskee.

“Het is tijd voor moskeeën verbonden aan Diyanet om de omslag te maken. Diegenen die dat doen, kunnen rekenen op een erkenning. In het belang van onze samenleving en de Vlaamse moslims die hun geloof willen belijden zonder invloed van het buitenland”, sluit minister Somers af.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder