Sla navigatie over

Drie keer zoveel agressiemeldingen bij VDAB

Het aantal gevallen van agressie door werkzoekenden op VDAB-bemiddelaars is de voorbije zes jaar exponentieel gestegen, van 65 in 2015 tot 205 in 2021. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Tom Ongena opvroeg bij minister van Werk Hilde Crevits. “Deze evolutie is nog frappanter omdat we weten dat het aantal werklozen wel sterk gedaald is, van 246.475 werklozen eind 2018 naar 181.792 eind 2021”, zegt Ongena. “Agressie is ontoelaatbaar. Elke melding van agressie zou meteen moeten worden doorgegeven aan de controledienst van de VDAB met het oog op een sanctie tegen de agressieve werkzoekende.”

Bij de inrichting van VDAB-lokalen waar werkzoekenden die zich niet aan hun plichten houden, verhoord worden werd enkele jaren geleden in een alarmknop en een extra uitweg voor de bemiddelaars voorzien. Dit om het hoofd te kunnen bieden aan sollicitanten die agressief gedrag vertonen. Die cijfers gaan helaas in stijgende lijn. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Open Vld-parlementslid Tom Ongena.

“Uit het antwoord van minister Crevits kunnen we afleiden dat het aantal agressiemeldingen enorm in de lift zit. Op zes jaar tijd registreerden de VDAB-bemiddelaars drie keer zoveel gevallen. Het gaat hier van verbale agressie tot fysiek geweld. Dit terwijl het aantal werklozen tijdens diezelfde periode met meer dan een kwart daalde. Deze twee evoluties lijken dan ook tegenstrijdig te zijn”, zegt Ongena. “De stijging houdt ook in dat het VDAB-personeel sneller melding maakt van dagdagelijkse agressie, wat dan weer een goede zaak is. Tot slot moest de politie in 2021 zeven keer ingrijpen en waren er zeven meldingen van ongewenst seksueel en grensoverschrijdend gedrag.”

Tom Ongena besluit: “De werkloosheid ligt historisch laag in Vlaanderen. Tegelijkertijd is er een enorme krapte op de arbeidsmarkt, met massaal veel vacatures die niet of moeilijk ingevuld geraken. Dat zorgt – terecht – voor extra druk op de werkzoekenden om aan de slag te gaan. Blijkbaar zorgt die extra druk ervoor dat sommigen agressief worden tegen de medewerkers van de VDAB. Dat mogen we nooit aanvaarden. Daarom zou elke melding van agressie meteen moeten worden doorgegeven aan de controledienst van de VDAB met het oog op een sanctie, zoals een schorsing van de werkloosheidsuitkering.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder