Sla navigatie over

Driekwart slachtingen Offerfeest gebeuren op tijdelijke slachtvloeren

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft een aantal maanden geleden te kennen gegeven een einde te willen stellen aan het onverdoofd slachten buiten de erkende slachthuizen. Hij wijst daarbij steevast op de Europese wetgeving die slachten buiten erkende slachthuizen verbiedt. “Het komt er dus op aan om een regeling te zoeken die optimaal rekening houdt met het dierenwelzijn van de te slachten dieren”, zegt Gwenny De Vroe.

Minister heeft nog geen pasklare oplossing  

Uit de cijfers die Gwenny De Vroe ontving in antwoord op een schriftelijke vraag aan de Vlaamse minister van Dierenwelzijn blijkt die bekommernis zeer pertinent: “In 2014 werden tijdens het Offerfeest in totaal 35.973 schapen, 2.273 runderen en 54 geiten geslacht. Liefst 26.929 schapen en 48 geiten werden op tijdelijke slachtvloeren geslacht. Als we willen dat dit aantal dieren ook de volgende jaren op een correcte wijze wordt geslacht, moet de minister de nodige maatregelen nemen om een voldoende slachtcapaciteit te voorzien.”  

Precies daar wringt het schoentje. “De minister heeft nog geen pasklare oplossing”, zegt Gwenny De Vroe. “Momenteel wordt nog onderzocht welke capaciteit effectief aanwezig is in de slachthuizen en hoe deze capaciteit maximaal benut kan worden.”

Comeback van illegale slachtingen?  

Gwenny De Vroe maakt zich vooral zorgen over de comeback van illegale slachtingen. “Ik begrijp dat er een groeiende maatschappelijke gevoeligheid bestaat  over dierenwelzijn van schapen bij onverdoofd slachten. Vandaar dat ik de minister steun in zijn voornemen om alternatieven als electro-narcose ingang te doen vinden bij het onverdoofd slachten. Maar succes is vooralsnog niet verzekerd en op mijn vraag wat hij zal doen om illegaal slachten te voorkomen, komt een vaag antwoord.”  

Gwenny De Vroe benadrukt het belang van overleg met organisaties die de betrokken groepen vertegenwoordigen, zoals de Moslimexecutieve. “Helaas wil de minister nog geen inhoudelijke details geven over de stand van zaken van het overleg. Alleszins is het aangewezen naar een oplossing te zoeken die gedragen kan worden door de betrokken groepen. Finaal is dat veel meer in het belang van dierenwelzijn dan stoer een vuist te maken en een regeling  op te leggen die in de praktijk onhaalbaar is. De oplossing zal moeten komen van wederzijds begrip.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder