Sla navigatie over

Parlementslid Tom Ongena: “Dringend nood aan moderner personeelsbeleid bij Vlaamse overheid”

Het aantal vrijwillige ontslagen bij de Vlaamse overheid is de voorbije vijf jaar verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Tom Ongena opvroeg bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “De Vlaamse overheid voelt ook meer en meer de gevolgen van de concurrentieslag op de krappe arbeidsmarkt,” zegt Ongena. “Daarom moet er werk worden gemaakt van een moderner personeelsbeleid bij onze overheid, waarbij we mensen belonen op basis van prestaties en minder op basis van anciënniteit.”

Vorig jaar namen 393 Vlaamse ambtenaren vrijwillig ontslag. In 2014 waren dat er slechts 188. Dezelfde tendens geldt voor ontslagen met onderlinge toestemming. Dat aantal steeg van 76 in 2014 naar 253 in 2019. “Die stijging is opvallend. Meer en meer ambtenaren laten hun statutaire benoeming varen om aan de slag te gaan in de private sector, waar ze betere arbeidsvoorwaarden krijgen. De overheid zal dus inspanningen moeten doen om competitief te blijven”, aldus Ongena.

Tom Ongena pleit daarom voor een moderner personeelsbeleid bij de overheid: “Er moet meer ruimte komen om werknemers te belonen op basis van hun inzet en prestaties, in plaats van louter omwille van hun anciënniteit. Op die manier moet de overheid meer kansen krijgen om sterke werknemers aan te werven en ook te behouden. Een statutaire aanstelling op zich is niet meer voldoende.”

Bart Somers werkt intussen aan een uitdoofscenario voor de vaste statutaire benoemingen bij de Vlaamse overheid, om de omslag te maken naar een flexibel systeem met contractuelen. Op dit moment is ongeveer 70 procent van de meer dan 28.600 Vlaamse ambtenaren vastbenoemd. De minister gaat daarover nog overleg plegen met de overheidsvakbonden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder