Sla navigatie over

Dringend tijd voor een geïntegreerd gokreclamebeleid

We spotten steeds meer gokreclame op de openbare omroep, maar ook op de commerciële zenders. De effecten hiervan zijn niet zo positief, dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Tijdens het WK voetbal verdubbelde het aantal gokkers dat dagelijks actief is en tegelijk piekte het aantal nieuwe onlineregistraties. Ruim de helft van de gokkers die regelmatig wedden is tussen de 18 en 30 jaar. Tijd voor actie vindt het Vlaams Parlement, want in de laatste plenaire zitting werd een voorstel van resolutie van N-VA, CD&V, Open Vld én SP.A goedgekeurd.

Met dit voorstel wordt enerzijds de druk op de VRT opgevoerd om een ethische code te ontwikkelen en anderzijds moet de Vlaamse Regering in een structureel overleg met de andere regeringen in dit land treden om zo een geïntegreerd kansspelbeleid en gokreclamebeleid verder vorm te geven. Volgens Lionel Bajart, een van de initiatiefnemers, zorgden de afwachtende houding van de VRT en onduidelijkheden tussen de beleidsniveaus ervoor dat het beleid niet slagkrachtig genoeg was.

Ingewikkelde bevoegdheidsverdeling

Uit de besprekingen die al enige tijd aan de gang zijn in de Commissie Media van het Vlaams Parlement, maar ook op het federale niveau, blijkt dat de bevoegdheidsverdeling voor een eventueel verbod op gokreclame niet eenvoudig is. De federale staat is dan wel bevoegd voor de wetgeving op de kansspelen, maar de belastingen op de spelen en weddenschappen is sinds 2001 een gewestelijke bevoegdheid, waardoor maatregelen die we willen nemen om gokken minder aantrekkelijk te maken, via een bijzondere meerderheidswet moeten goedgekeurd worden, met een akkoord van alle gewestelijke regeringen en de federale regering. “Tijd dus voor een duidelijk signaal vanuit het Vlaams Parlement, want zo’n proces kan wel even duren”, zegt Lionel Bajart. “Dit overleg moet snel opgestart worden om het beleid op alle niveaus te versterken”.

Openbare omroep aanzetten tot zelfregulering

In het recent gepubliceerde klachtenrapport 2018 van de openbare omroep staat te lezen dat er vorig jaar een ongezien hoog aantal klachten binnenliep over gokreclame. De burger hecht duidelijk veel belang aan de voorbeeldfunctie van de VRT én aan de manier waarop de VRT zelf omgaat met die voorbeeldrol. Die beloofde bijna een jaar geleden een ethische code op te stellen, maar dat is nog altijd niet gebeurd.

“Met dit voorstel van resolutie willen we onze vraag vanuit het parlement kracht bijzetten. De VRT zal hier nu echt werk van moeten maken, anders zijn we genoodzaakt om daar in de volgende beheersovereenkomst bepalingen over op te nemen”, besluit Lionel Bajart.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder