Sla navigatie over

“Dubbele dagprijs in centra voor kortverblijf is onaanvaardbaar”

Ouderen voor wie de opname in een woonzorgcentrum dringend is, vinden vaak niet onmiddellijk een definitieve plaats in een woonzorgcentrum. Tijdens die overgangsperiode verblijven zij vaak aaneensluitend in verschillende centra voor kortverblijf. Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys wees de minister van Welzijn op het feit dat die oudere in het vertrek van het ene centrum naar het andere vaak een dubbele dagprijs aangerekend krijgt. “Deze ouderen betalen dus bijgevolg voor één dag twee keer de dagprijs en dat kan niet,” zegt Saeys.

Minister erkent probleem en belooft oplossing

De minister erkende een gebrek in de regelgeving hieromtrent en gaf aan het onderwerp mee te nemen in overleg met de koepelorganisaties van de residentiële ouderenzorg. Freya Saeys: “Ik ben tevreden dat de minister van plan is het onderwerp mee te nemen op het overleg. De problematiek is in de praktijk immers echt wel voelbaar. Ook transparantie vanuit de rusthuizen en kortverblijven is absoluut noodzakelijk. Ik denk dat het wenselijk is om hier concrete afspraken over te maken dus ik blijf dit opvolgen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder