Sla navigatie over

Duidelijkheid over toekomst provinciaal onderwijs

In het regeerakkoord werd opgenomen dat de provincies afgeslankt zullen worden. De provincies zullen niet langer de persoonsgebonden bevoegdheden uitoefenen (sport, jeugd, cultuur…). Er was onduidelijkheid gerezen over de bevoegdheid onderwijs. De Vlaamse regering heeft zich hierover gebogen en geconcludeerd dat de provincies door de Grondwet gemachtigd zijn en blijven om zelf onderwijs in te richten en dat dit dus niet specifiek onder de persoonsgebonden bevoegdheden valt.

"Goed dat er duidelijkheid is"

Jo De Ro: “Het is goed dat er nu duidelijkheid komt betreffende de toekomst van het Provinciaal Onderwijs, want er was heel wat onrust op het terrein. De provincies blijven bevoegd om onderwijs in te richten en zodoende zullen de huidige provinciale scholen binnen de provincies behouden blijven. Het flankerend onderwijsbeleid valt echter wel onder de persoonsgebonden materies en zal de komende jaren overgeheveld worden naar een ander beleidsniveau (lokaal of Vlaams). De minister garandeerde wel dat het beleid zal worden verdergezet zonder verlies van middelen of jobs.”

Het is goed dat er nu duidelijkheid is, maar Jo De Ro vindt het jammer dat door deze situatie het debat over meer samenwerking binnen het officieel onderwijs een optie minder krijgt. Zo waren bijvoorbeeld de steden Antwerpen en Gent al voorbereidingen aan het treffen om het provinciaal onderwijs op hun grondgebied over te nemen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder