Sla navigatie over

E-commerce: arbeidsmarkt verder hervormen en lasten verlagen

“De voorbije jaren hebben we buitenlandse webwinkels de Belgische e-commercemarkt zien veroveren. Je kan er ’s avonds iets bestellen en de volgende dag wordt het al geleverd. Door te rigide Belgische regels was de logistieke afhandeling niet mogelijk in ons land. Daardoor hebben we naar schatting 30.000 jobs aan onze buurlanden verloren. Dit moet stoppen. Er werd al een eerste stap gezet met de versoepeling van de regelgeving rond nachtarbeid. Maar in de praktijk betekent dit nog te weinig.”

“De digitale revolutie legt de klassieke zwakheden van onze economie genadeloos bloot: een te rigide arbeidsmarkt en een te hoge loonkost. Dat zijn de twee belangrijkste uitdagingen als we als België sterker willen staan in de nieuwe economie. Gisteren bleek nog uit de nieuwe Transformatie-Index van Voka dat in vergelijking met andere Europese landen vooral onze arbeidsmarkt het grote zorgenkind is. Als we toonaangevend willen zijn in de nieuwe economie zit er niets anders op dan onze arbeidsmarkt verder te hervormen en de lasten verder te verlagen.”

“De vierde industriële revolutie dwingt ons om buiten de bestaande kaders te denken. We moeten ons economisch weefsel durven vernieuwen.”

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder