Sla navigatie over

Solide akkoord om de toegang tot cash te garanderen

De toegankelijkheid van financiële diensten is essentieel. Iedereen moet te allen tijde aan zijn geld kunnen, zowel in buiten- en tussengebieden als in de gemeentes en steden.

Dat is het uitgangspunt van het akkoord dat zonet werd afgesloten tussen ministers Dermagne en Van Peteghem, staatssecretaris Alexia Bertrand en de Belgische federatie van de financiële sector, Febelfin en Batopin.

Sterk verbeterde toegankelijkheid door 4 concrete engagementen:

  • 207 nieuwe geldautomaten op strategische locaties om de toegankelijkheid van cash te verbeteren 

In elke gemeente zal minstens één bankautomaat aanwezig moeten zijn. Dat wordt gegarandeerd door de sector te verplichten de daling in het aantal locaties onmiddellijk stop te zetten én daarenboven de dekkingsgraad te herstellen tot het niveau van 31 december 2021. In gebieden waar de dekkingsgraad toen reeds ondermaats was, worden extra inspanningen geleverd.

Binnen de 2 km moet een bankautomaat te vinden zijn in stedelijke gebieden (>1500 inwoners per km²), binnen 3 km in zogenaamde tussengebieden (300-1500 inwoners per km²) en binnen 5 km in landelijke gebieden (<300 inwoners per km²).

Op 207 extra locaties worden geldautomaten geplaatst tegen 2025. In 2027 zullen er in België zo’n 4.000 geldautomaten zijn, gelijkmatiger gespreid dan vandaag.

  • Minstens 80 automaten in stedelijke gebieden blijven toch behouden

Om de snelle daling van het aantal bankautomaten in dichtbevolkte gebieden te stoppen en de steeds vaker opduikende wachttijden te beperken, zijn garanties bekomen rond het behoud of bijplaatsen van [XX] bankautomaten op strategische locaties. Deze maatregel zal de toegang tot cash verbeteren voor de inwoners van steden en is vooral een antwoord op het probleem van wachtrijen aan geldautomaten, dat vooral sterk speelt in het Brussels Gewest.

  • 24 gratis geldafhalingen per jaar

Elke burger heeft recht op minstens 24 kosteloze cashafhalingen bij om het even welke geldautomaat, dus ook bij banken waar men geen klant is. Het “Gentleman’s Agreement” uit 2004 wordt in die zin geüpgraded.   

  • Beschikbare bankautomaten, ook om te storten

Het akkoord bepaalt verder dat een bankautomaat die rechtstreeks toegankelijk is via een buitengevel, steeds 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar moet zijn voor iedereen. Ten minste één op twee Batopin-automaten moet over deze functie beschikken, wat in het bijzonder van belang is voor handelaars en vrije beroepen.

Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming Alexia Bertrand stelt dat “elektronisch betalen steeds populairder wordt, maar consumenten ook de keuze moeten hebben om contant te betalen. Met dit akkoord zorgen we ervoor dat elke consument vlot toegang heeft tot zijn geld.”

“Het is belangrijk dat er in elke gemeente ten minste één geldautomaat is en dat de automaten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn. Ik ben ook tevreden dat we winkeliers, kmo’s en zelfstandigen de mogelijkheid bieden om veilig geld te storten in een geldautomaat bij hen in de buurt”, besluit de staatssecretaris.

“Ik ben trots en tevreden dat met dit akkoord de snelle kaalslag van bankautomaten stopt. De sector zal zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, die ze leek uit het oog verloren te hebben”, zegt vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne.

“Het verdwijnen van een bankautomaten gaat om meer dan een kleine ergernis. Het recht van de burger om aan zijn of haar geld te kunnen, wordt geschonden. Oudere of precaire klanten worden zo in de steek gelaten. Vooruitgang mag niet inhouden dat een gepensioneerde wordt gevraagd 35 kilometer te rijden om geld te kunnen afhalen”, aldus Pierre-Yves Dermagne.

“Ondanks de populariteit van digitaal bankieren, is niet iedereen vertrouwd met de digitalisering van bankdiensten. Dit wordt door kwetsbare en oudere mensen vaak ervaren als een bron van stress en isolement. We moeten daarom steeds achteromkijken om zeker te zijn dat iedereen nog mee is. Dit akkoord garandeert daarom dat iedereen dichtbij huis in élke gemeente een bankautomaat vindt. Want bereikbare, beschikbare en betaalbare bankautomaten zijn een basisrecht”, stelt Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder