Sla navigatie over

“Een begroting in evenwicht is zeer sociaal”

Maandag las de minister-president de beleidsverklaring voor van de Vlaamse Regering voor het komende jaar. Er wordt 1,16 miljard euro bespaard om de Vlaamse begroting in evenwicht te houden. Bart Tommelein, fractieleider voor Open Vld in het Vlaams Parlement, juicht toe dat de regering haar begroting op orde brengt. “Een begroting in evenwicht is cruciaal voor het veilig stellen en versterken van onze hoge welvaart. De financiële crisis van de voorbije jaren heeft aangetoond dat overheden met hoge schulden en grote tekorten zware klappen krijgen. De burgers zijn de grootste slachtoffers. Denk maar aan Spanje of Griekenland, waar tienduizenden gezinnen in armoede leven.” 

Sociaal

Voor Tommelein is dit dan ook het belangrijkste project van deze regering: “gezonde financiën, sterke bedrijven, voldoende jobs en op die manier het veilig stellen van onze welvaart, vandaag en in de komende jaren en decennia. En daar hebben we allemaal belang bij, in de eerste plaats de zwakkeren in de samenleving.” Voor Tommelein is een begroting in evenwicht daarom het “meest sociale beleid dat je kan voeren”.

De liberale fractieleider beklemtoonde dat het grootste deel van de inspanningen wordt geleverd door de overheid. “Zowat driekwart van de besparingen gebeuren bij de overheden en instellingen. Die zullen efficiënter moeten gaan werken.” Toch erkende hij dat ook de Vlamingen zelf inspanningen zullen moeten leveren. Tommelein toonde begrip voor de onrust en roept op tot dialoog. “Neem die angst ernstig en zoek niet de confrontatie op maar ga in overleg en zoek samen naar oplossingen.” Een oproep voor zowel de ministers als voor het middenveld zelf.

Bart Tommelein verwees in zijn tussenkomst ook naar de investeringen die worden voorzien, in nieuwe scholen, het wegwerken van de wachtlijsten voor mensen met een handicap en in onderzoek en ontwikkeling. “Het is een eerste belangrijke stap in de aanpak van de grote uitdagingen waarvoor Vlaanderen staat.” Hij benadrukte ook dat Vlaanderen dankzij de zesde staatshervorming heel wat nieuwe bevoegdheden heeft om een eigen welvaartsbeleid te voeren. “Het is goed dat de nieuwe Vlaamse regering die nieuwe bevoegdheden volop gaat gebruiken.”

Vlaamse aanpak van radicalisering

Ook op andere terreinen moet Vlaanderen voor de Open Vld-fractieleider zijn eigen bevoegdheden ten volle uitoefenen. Hij denkt daarbij aan de aanpak van de radicalisering bij sommige jongen en groepen. “Vlaanderen heeft zelf heel wat hefbomen die het probleem bij de wortel aanpakken. Denk aan onderwijs, straathoekwerk, buurtopbouw, jeugdzorg, … Het zijn allemaal Vlaamse bevoegdheden die mits een gecoördineerde werkwijze tot zichtbare resultaten kunnen leiden in de bestrijding van de opkomende radicalisering bij jongeren.“ Hij rekent erop dat Vlaanderen hierin de nodige initiatieven zal nemen.

Tommelein eindigde met een boodschap van hoop. “Ik ben hoopvol gestemd. Vlaanderen heeft alle troeven om opnieuw aan te sluiten bij de Europese top. Waarom zouden we dan schrik moeten hebben voor de toekomst? We kunnen het morgen beter hebben dan vandaag. Maar dan moeten we de moed hebben om orde op zaken te stellen. Om beslissingen te nemen, ook al zijn ze niet altijd even populair, die Vlaanderen klaar maken voor de toekomst.”

Klik hieronder om de volledige tussenkomst van Bart Tommelein te lezen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder