Sla navigatie over

“Een correct gebruik van big data is een win-win voor klanten en bedrijven”

Alexander De Croo: “Steeds meer bedrijven gaan aan de slag met big data. Hoewel die gegevens volledig anoniem zijn, blijven sommige mensen met vragen zitten of dat wel degelijk zo is. Zoals steeds is ‘the proof of the pudding in the eating’. Normaal focussen ethische hackers zich op de beveiliging van informaticasystemen of netwerken, maar waarom gebruiken we hun expertise ook niet om de anonimiteit van datasets te testen? Zij zullen wel nagaan of de gegevens echt niet terug te brengen zijn tot de locatiegegevens van één persoon."

Digitale privacyscan
"Ook een organisatie als de Privacycommissie zou meer dit soort van real life toetsingen moeten doen. Dat kan door in de organisaties en de bedrijven te gaan kijken wat men precies met alle klantengegevens doet. Zo’n real life privacyscan van organisaties en bedrijven lijkt ons meer aangepast aan de huidige uitdagingen op het vlak van digitale gegevens en privacy dan het systeem van papieren machtigingen zoals dat vandaag bestaat," stellen De Croo en De Backer.

Philippe De Backer: “Daarom hervorm en versterk ik ook de Privacycommissie om meer de nadruk te leggen op controle. Er komt een kenniscentrum, zodat we een toekomstvisie kunnen uitbouwen rond big data. Deze reflectie en link met de privacycommissie hebben we al gemaakt bij de implementatie van de Europese Open Data strategie in België.” 

Big data zijn win-win
Alexander De Croo bevestigt dat big data wel degelijk een meerwaarde hebben. “Een goed gebruik van big data is een win-win voor klanten en bedrijven. Bedrijven gaan met big data aan de slag om nieuwe diensten te ontwikkelen die het leven van klanten makkelijker maken door in te spelen op reële situaties.”

Philippe De Backer: “De overheid zit op een berg gegevens, waarmee gigantisch interessante toepassingen mogelijk zijn. Dat brengt privacy-uitdagingen met zich mee: om die uitdagingen aan te gaan hebben we binnen de Privacycommissie een open data-comité opgericht. Dit comité zal overheidsdiensten ondersteunen in omgang met veelheid aan data van burgers en klanten.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder