Sla navigatie over

Een cyberstrategie 2.0 om van België een van de minst kwetsbare landen van Europa te maken

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) heeft donderdag de details van de cybersecuritystrategie 2.0 goedgekeurd. Deze strategie vormt het kader voor de transversale aanpak door België van cyberdreigingen en -kansen voor ons land. Het moet van België een van de minst kwetsbare landen van Europa maken.

De opkomst van een steeds digitalere samenleving en het toenemend gebruik van nieuwe technologieën gaan wereldwijd gepaard met meer cyberaanvallen, maar ook, zoals de recente gebeurtenissen nogmaals hebben aangetoond, met steeds uitgebreidere en ernstigere aanvallen.

De voortdurende evolutie van cyberspace en de uitdagingen die daarbij horen, hebben ertoe geleid dat ons land al sinds vele jaren onafgebroken investeert in infrastructuur en veiligheid. Het meest recente voorbeeld: cyberbeveiliging is een van de centrale pijlers van het Nationaal Plan voor herstel en veerkracht dat België eind april bij de Europese Commissie heeft ingediend.

Vandaag neemt België, met de goedkeuring van de Nationale Veiligheidsraad, een nieuwe en zeer ambitieuze strategie voor cyberbeveiliging aan. Dit plan is gebaseerd op zes specifieke doelstellingen:

  • de digitale omgeving en het vertrouwen erin versterken
  • de gebruikers en admins van computers en netwerken wapenen
  • de organisaties van essentieel belang beschermen tegen alle cyberdreigingen
  • de cyberdreiging aanpakken
  • de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en universiteiten verbeteren
  • een duidelijk internationaal engagement aangaan

“De uitgestippelde cybersecurity 2.0-strategie wil van België tegen 2025 een van de minst kwetsbare landen in Europa maken op het vlak van cyberveiligheid”, zegt Miguel De Bruycker, directeur van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), die zal instaan voor de uitvoering van de cybersecuritystrategie. Het CCB zal daartoe nauw samenwerken met verschillende overheidsdiensten waarvoor cyberbeveiliging van centraal belang is.

Alexander De Croo, Eerste minister: “Cybersecurity is niet alleen een prioriteit voor België, maar vormt ook een enorme kans voor onze bedrijven en kmo’s, die over veel expertise in dit domein beschikken. We zullen blijven investeren in de bescherming van onze burgers en onze systemen tegen cybercriminelen en tegelijk zullen we alles in het werk stellen om een ecosysteem te ontwikkelen dat de innovatie op het gebied van cyberbeveiliging in België bevordert”.

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie: “Het aantal gevallen van cybercrime is de voorbije jaren enorm gestegen. We zien meer en meer criminelen die zich herscholen als cybercriminelen. Ze werken snel, anoniem, georganiseerd en internationaal. We wapenen justitie om hier beter mee om te gaan. We zorgen voor meer gespecialiseerde cybermagistraten bij de parketten en IT-specialisten bij de Federale Gerechtelijke Politie en investeren 100 miljoen euro in de digitalisering van justitie. We willen met Team Justitie niet alleen aan symptoombestrijding doen maar de georganiseerde netwerken erachter opsporen en vervolgen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder