Sla navigatie over

Eén jaar She Decides: teller op 450 miljoen euro voor seksuele en reproductieve rechten en gezondheid

Precies één jaar geleden lanceerde België, samen met initiatiefnemer Nederland, She Decides als antwoord op de beslissing van de Amerikaanse president Trump om alle financiële steun stop te zetten aan buitenlandse organisaties die zich in het Zuiden inzetten voor veilige abortus, voorbehoedsmiddelen en gezinsplanning. Nauwelijks een maand later, begin maart 2017, organiseerde ons land in Brussel een internationale conferentie waarop meer dan 50 landen en organisaties hun steun betuigden en 181 miljoen euro extra middelen toezegden. Bijna een jaar later staat de teller op meer dan het dubbele.

Alexander De Croo is tevreden over de resultaten van She Decides, maar waarschuwt: “She Decides heeft heel wat losgemaakt, niet in het minst financiële steun voor seksuele en reproductieve gezondheid van meisjes en vrouwen. Een groot deel van de negatieve impact van de Amerikaanse beslissing is goedgemaakt, maar er is de komende jaren nog veel meer nodig. We moeten ons met She Decides blijven inspannen zodat meisjes en vrouwen zelf de keuzes kunnen maken die belangrijk zijn voor hun gezondheid en hun toekomst. »

Extra Belgische middelen
België maakte het voorbije jaar al 16,5 miljoen euro extra middelen vrij om te investeren in de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van meisjes en vrouwen. Ons land trok de basisfinanciering (core funding) op van UNFPA, het zwaar getroffen bevolkingsfonds van de Verenigde Naties. Minister De Croo besliste ook om in Benin een UNFPA-programma te financieren dat via mobiele telefoons jongeren sensibiliseert rond seksueel geweld tegen meisjes. UNFPA Supplies, dat betrouwbare voorbehoedsmiddelen ter beschikking stelt, kon rekenen op Belgische financiering. Ook de internationale ngo International Planned Parenthood Federation (IPPF) kon door Belgische steun verder werken in Burundi, Burkina Faso, Lesotho, Mozambique, Tanzania en Oeganda.

She Decides wou van bij het begin meer zijn dan een anti-beweging. Doelstelling is om iedereen samen te brengen die vindt dat vrouwen en meisjes het fundamentele recht hebben om zelf te kiezen of, wanneer en hoeveel kinderen zij willen. Landen, organisaties en private stichtingen kunnen fondsen toezeggen. Maar ook individuele burgers kunnen het She Decides-manifest ondertekenen en via crowdfunding bijdragen.
 
She Decides-actie in Senegal
Om de boodschap kracht bij te zetten dat meer inspanningen nodig zijn, zullen op 2 maart, precies één jaar na de internationale conferentie in Brussel, over de hele wereld She Decides-ambassadeurs de boodschap kracht bijzetten dat meer inspanningen nodig zijn. Alexander De Croo zal dat, namens ons land, in Senegal doen, een partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Alexander De Croo: “De moeder- en kindersterfte in Senegal zijn de voorbije jaren gedaald, maar blijven hoog. Door onveilige abortussen en complicaties bij de bevalling sterven moeders en kinderen. En ook de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking en gendergeweld moet worden opgevoerd. Precies de domeinen waar She Decides en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, samen met de Senegalezen, op inzetten.”
 
Meer over She Decides op www.shedecides.com.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder