Sla navigatie over

Een jaar na de oorlog: 15.000ste Oekraïner leert Nederlands

Bijna een jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. Een grote stroom aan tijdelijk ontheemde Oekraïners arriveerde in Vlaanderen. Vandaag schreef de 15.000ste Oekraïner zich in om Nederlandse les te volgen in het bijzijn van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers. “De oorlog in Oekraïne raakt ons allen zeer hard. We hebben in Vlaanderen veel Oekraïners opgevangen. Om hen te ondersteunen om van Vlaanderen hun tijdelijke thuis te maken zetten we sterk in op lessen Nederlands en persoonlijke begeleiding. De Oekraïners zelf geven aan dat ze willen bijdragen aan de samenleving, Nederlands leren kan daar helpen.”

Oekraïners die toekomen in Vlaanderen krijgen verschillende pakketten aangeboden om zo snel mogelijk aan hun noden tegemoet te komen. Naast de infosessies ‘Welkom in Vlaanderen’ die ze kunnen volgen in hun eigen taal kunnen ze beroep doen op een persoonlijke begeleider en kunnen ze zich inschrijven voor lessen Nederlands. Vandaag schrijft de 15.000 Oekraïner zich in om Nederlandse les te volgen of oefenkansen Nederlands te krijgen.

Welkom in Vlaanderen

Tijdelijk ontheemde Oekraïners in Vlaanderen kunnen de infosessie “Welkom in Vlaanderen” volgen. Tijdens dit infomoment krijgen ze essentiële informatie over hun verblijf in Vlaanderen. Vragen als: Wat moet je doen om wettig in België te verblijven? Waar kan je wonen? Kunnen jouw kinderen hier naar school? Hoe kan je werk vinden? Waar kan je terecht voor medische hulp?, komen aan bod tijdens deze infosessie. De infosessies gaan door in het Oekraïens, Engels of Russisch, naargelang de noden van de Oekraïners. Begin jullie hadden meer dan 5000 Oekraïners deze infosessie gevolgd, vandaag staat de teller om meer dan 8500 (8578).

Individuele begeleiding voor Oekraïners

Oekraïners in Vlaanderen zitten vaak met nog extra vragen. Om daaraan tegemoet te komen zorgt Vlaanderen voor persoonlijke begeleiding via lokale besturen en OCMW’s. Vaak terugkomende noden zijn vragen om hulp bij studerende kinderen, of voor specifieke vragen rond gezondheid. Ook vragen over waar te wonen in Vlaanderen. De persoonlijke begeleider vormt het persoonlijke aanspreekpunt.

Bart Somers: “De vraag naar individuele begeleiding is sterk gestegen sinds de 2de helft van vorig jaar. De onzekerheid van de oorlog zorgt dat veel Oekraïners met vragen zitten over hoe ze binnen hun tijdelijk verblijf in Vlaanderen, toch een toekomst kunnen opbouwen voor hun kinderen en hunzelf. Daarvoor kan individuele begeleiding handvaten bieden. Ondertussen startten we 8388 individuele trajecten op.”

Nederlandse les

Veel Oekraïners geven aan Nederlands te willen leren of hun kennis van het Nederlands bij te schaven als ze al een woordje Nederlands praten. De Vlaamse overheid voorziet verschillende opties gaande van Nederlandse les, zelfstudie of specifieke oefenkansen voor zij die al Nederlands verstaan of praten. Vandaag schreef de 15.000ste Oekraïner zich in om Nederlands te leren. De eer viel te beurt aan Alena, afkomstig uit een Oekraïens dorp zo een 80 km onder hoofdstad Kyiv.

Mokhaled Abdallah, de eerste Oekraïnemedewerker van het Agentschap Integratie en Inburgering in Vlaanderen: “In het begin was alles nieuw, het was echt een grote uitdaging. Ik ben begonnen door Oekraïners op te bellen om hen te informeren over de cursussen Nederlands. Onze taak van het Agentschap is om hen naar het juiste aanbod door te verwijzen. De Oekraïners waren heel dankbaar voor de ondersteuning die ze kregen, ze wouden ook echt Nederlands leren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder