Sla navigatie over

Van 12 tot 14 mei houdt onze partij zijn groot liberaal congres in het legendarische Kuipke in Gent

Voor een Vrij en Sterk land

Van 12 tot 14 mei houdt onze partij zijn groot liberaal congres in het legendarische Kuipke in Gent. Hét sluitstuk van de vernieuwingsoperatie Liberaal Vuur.

Wat mogen jullie verwachten? Een blik naar de toekomst en vurige debatten waarin we samen de liberale recepten formuleren voor een Vrij en Sterk land.

Het congres zal worden voorgezeten door onze vicevoorzitters Stephanie D’Hose & Jasper Pillen. Twee liberale talenten die mee hun schouders zetten onder de vernieuwing van onze beweging.

Ons liberale DNA

We leven in een tijd waar pessimisme heerst. Sommige politici denken te scoren door ons land steeds in de put te praten. Velen willen onze vrijheid inruilen voor bescherming van de overheid, die elk klein probleem zou moeten oplossen. En doemdenkers geloven dat een duurzame toekomst enkel gepaard kan gaan met economische verarming.

Het liberalisme staat hier lijnrecht tegenover. Onze antwoorden zijn daarom broodnodig en uniek. Wij geloven in vrijheid, verantwoordelijkheid en vooruitgangsoptimisme als basis voor onze welvaart.

Ook tijdens het congres blijft dit DNA de rode draad om onze liberale recepten klaar te maken voor de toekomst.

Samenwerken voor een sterk en vrij land, iedereen aan boord, groene groei en een liberaal Europa.

Het worden drie goedgevulde congresdagen.

Vrijdag 12 mei

We beginnen op vrijdagavond met het eerste deel van het congres ‘Het liberalisme in Europa in een tijd van extremisme en populisme’. De inleiding wordt gegeven door Europarlementslid Guy Verhofstadt. Het thema wordt verder getrokken door onze partijvoorzitter Egbert Lachaert, samen met Europarlementslid Hilde Vautmans en Internationaal Officier van Open Vld Eva De Bleeker.

Zaterdag 13 mei

Op zaterdag gaan we het de hele dag hebben over hoe we van ons land een sterker land kunnen maken, hoe we ervoor zorgen dat iedereen ook meewerkt en meedoet en hoe we in tijden van klimaatuitdagingen liberale antwoorden bieden. Wij plaatsen groene groei als antwoord op het klimaatvraagstuk.

Programma

 1. Vooraf: Inleiding op een vrij en sterk land door Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering.
 2. Samen voor een vrij en sterk land
  1. Hoe kunnen we onze democratie hervormen en onze burgers nauwer betrekken in de besluitvorming? Hoe kunnen we de sterktes van ons land beter uitspelen? Hoe herstellen we het geloof in de democratie?
   Voorzitters: Bart Somers (Vlaams viceminister-president) en Alexia Bertrand (federaal staatssecretaris voor begroting en consumentenzaken)
 3. Iedereen aan boord
  1. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn steentje bijdraagt? Hoe kunnen we het verschil tussen werken en niet werken vergroten? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen in deze samenleving? Wat met de drempels voor mensen met een beperking? Hoe komen we tot een geslaagde diverse arbeidsmarkt?
   Voorzitters: Vincent Van Quickenborne (federaal minister van justitie) & Maurits Vande Reyde (Vlaams Parlementslid)
 4. Groene groei
  1. Hoe pakken we de klimaatuitdaging aan? Hoe stimuleren we creativiteit en innovatie? Hoe verzekeren we de vrijheid en toekomst van onze kinderen? We gaan op zoek naar creatieve liberale voorstellen voor het klimaatvraagstuk.
   Voorzitters: Lydia Peeters (Vlaams minister van o.m. mobiliteit) en Willem-Frederik Schiltz (fractieleider voor Open Vld in het Vlaams Parlement)
Zondag 14 mei

Op zondag komen we samen voor de slotconclusies van het congres met inleiding en verwelkoming door Burgemeester Mathias De Clercq en slotspeeches van ondermeer onze premier Alexander De Croo en onze partijvoorzitter Egbert Lachaert.Gemaakt door Code Nation via NationBuilder