Sla navigatie over

Eenvorming migratiebeleid

Eenvorming migratiebeleid

Wij pleiten voor een gezamenlijk, collectief migratiebeleid in de EU op basis van het solidariteitsbeginsel. Migratie moet vanuit een menselijke hoek worden benaderd. De lidstaten van de Unie moeten eenzelfde procedure volgen, die stoelt op goede praktijken die in alle landen van de Unie vruchten hebben afgeworpen. (Panel 4. Aanbeveling 29)

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder