Sla navigatie over

Eenvoudigere regels voor hotels en campings in Vlaanderen

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD hebben samen met Groen een nieuwe voorstel van Logiesdecreet goedgekeurd. Dat gebeurde na overleg met de toeristische sectorfederaties. “De hotel- en campingsector vroeg het behoud van de algemeen verplichte comfortclassificatie, terwijl de politieke partijen precies een vrijwillig systeem wilden invoeren. Er is nu een akkoord dat kiest voor een derde weg, die van het “aanbevolen” sterrensysteem,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Marnic de Meulemeester.

Het akkoord met de sectorfederaties werd vandaag door de commissie Toerisme van het Vlaams Parlement goedgekeurd. De meerderheidspartijen zijn tevreden dat de geest van het voorstel van nieuw logiesdecreet bewaard blijft. “Elke ondernemer, hotel- of campinguitbater, heeft de vrijheid om de comfortclassificatie al dan niet te gebruiken. Bovendien verschuift de focus van de inspectie naar een coachende rol die uitbaters stimuleert en begeleidt om een betere kwaliteit te bereiken,” zegt Marnic De Meulemeester.

Geen verplichte sterren meer, maar wel aanbevolen

Bij controles op het terrein zal de coach ambtshalve een comfortclassificatie vastleggen en deze bespreken met de exploitant. Dat zal de drempel om de comfortclassificatie effectief te gebruiken en vrijwillig aan te vragen alleen maar verlagen. “We gaan dus van de huidige algemeen verplichte comfortclassificatie naar een vrijwillig maar aanbevolen systeem.”

Voor toeristische logies die al aangemeld of vergund zijn op basis van het oude decreet is er een ondernemersvriendelijke overgangsmaatregel. Deze uitbaters moeten Toerisme Vlaanderen niet opnieuw op de hoogte brengen en hun vergunning en comfortclassificatie blijft ook gewoon verder lopen tot de eerstvolgende inspectie volgens het nieuwe logiesdecreet.

Ruimte voor nieuwe initiatieven zoals Airbnb

Deze bijkomende maatregelen, die overlegd werden met de sectorfederaties, zijn een belangrijke stap vooruit voor de logiessector in Vlaanderen. Het nieuwe logiesdecreet maakt de regels voor logies eenvoudiger en moderner en geeft meer ruimte om innovatief en creatief te ondernemen. “Daarnaast blijft de kwaliteit en de veiligheid van de Vlaamse logies gegarandeerd en komt er een gelijk speelveld voor alle logiesvormen, van het klassieke logies tot Airbnb,” besluit Marnic De Meulemeester.

Het aangepast voorstel van nieuw logiesdecreet wordt volgende week ter stemming aan de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement voorgelegd. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder