Sla navigatie over

Eenvoudigere regels voor meer energie-efficiëntie bij renovatie

De Vlaamse Regering keurde vandaag de conceptnota goed om de drempels die energierenovaties bemoeilijken weg te werken. Het voorstel is samen met de sector uitgewerkt en bestaat uit een rits van concrete maatregelen.

Enkele voorbeelden:

  • Het rooilijndecreet stelt dat isolatie maximaal 14 centimeter mag uitspringen. We trekken dit op naar 26 centimeter zodat we muren dikker kunnen isoleren.
  • Een dak langs de buitenkant isoleren kan soms niet omdat je niet hoger mag bouwen dan de verkavelingsvoorschriften toelaten. Ruimte Vlaanderen zal afwijkingen centraliseren en hierover beslissen.
  • Er staan momenteel veel grote slecht geïsoleerde huizen. Daarom maken we het makkelijker om woningen op te splitsen in meerdere wooneenheden.
  • We bekijken of het mogelijk is om voor meerdere huizen één bouwaanvraag mogelijk te maken. Zo kunnen we verschillende huizen in één beweging isoleren, wat de isolatiekosten drukt.

Bart Tommelein: “De praktijk leert ons dat er allerhande regels bestaan die nieuwe technieken voor een grondige energierenovatie moeilijk tot onmogelijk maken. Samen met mijn collega Joke Schauvliege wil ik die drempels wegwerken. Om onze doelstellingen hernieuwbare energie te halen tegen 2020 moeten we én meer hernieuwbare energie opwekken én ons totaal energieverbruik verminderen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder