Sla navigatie over

Eerste geïnterneerden in Forensisch Psychiatrisch Centrum Antwerpen in zomer 2017

Minister De Block: “Van zodra het centrum operationeel is, zullen nog meer geïnterneerde patiënten kunnen rekenen op aangepaste, menswaardige zorg buiten de gevangenis.”

In het totaal kwamen er drie kandidaten in aanmerking voor de uitbating: nv FPC Gent, Groep Si-Cura (OPZC Rekem, Zorgbedrijf Antwerpen, SDB nv/Seris Security nv) en Alliantie Provincialaat Broeders van Liefde vzw en Stichting De Forensische Zorgspecialisten. Na een grondige evaluatie van de verschillende voorstellen, waarbij de kandidaten ook om de nodige verduidelijking werd gevraagd, gaf de jury uiteindelijk de beste totaalscore aan nv FPC Gent. Deze nv baat ook het FPC in Gent uit.

Het FPC Antwerpen zal op termijn plaats bieden aan in het totaal 182 geïnterneerde patiënten. Er zullen ook vrouwelijke geïnterneerden terechtkunnen, iets wat niet het geval is in Gent.

Minister De Block: “Met dit nieuwe FPC in Antwerpen bouwen we een onze geestelijke gezondheidszorg verder uit. In het totaal zal dit centrum aan 182 geïnterneerden de menswaardige zorg en begeleiding bieden waar zij recht op hebben. En dat is de beste manier om deze mensen later eventueel te laten doorstromen naar instellingen met een lagere beveiliging of naar reguliere zorgvormen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder