Sla navigatie over

Eerste keer meer dan 70% actieve beroepsbevolking aan de slag

Voor de allereerste keer is in ons land meer dan 70% van de actieve beroepsbevolking (20-64 jaar) aan de slag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgisch statistiekbureau. Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo is tevreden met deze vooruitgang. “Hoe meer mensen aan het werk, hoe beter. Meer mensen met een inkomen, betekent minder uitkeringen.”

Uit de cijfers van Statbel blijkt dat in het derde kwartaal 70,1% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk was. Het is de allereerste keer dat die 70%-grens wordt overschreden. In 2014, aan het begin van de legislatuur, lag de werkgelegenheidsgraad nog drie procent lager op 67,1%.

Bij de 55-plussers komt de werkgelegenheidsgraad met 50,4% voor het eerst boven de 50% uit. Bij het begin van de regering-Michel was dat nog acht procent lager (42,4%). Bij de jongeren is de werkgelegenheidsgroei nog sterker dan bij de oudere leeftijdsgroepen en ook de kloof tussen de mannelijke en vrouwelijke werkgelegenheidsgraad verkleint.
Alexander De Croo, vicepremier en minister van Financien: “De federale regering heeft de voorbije jaren een hele reeks maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er meer mensen aan het werk kunnen. Die inspanningen vertalen zich nu ook op het terrein en in de cijfers. Dat is een goede zaak. Want een job en een inkomen zijn nog altijd de beste garantie om vooruit te komen.”

“Dit is geen moment om victorie te kraaien, integendeel. Het komt er nu op aan om de kloof met de andere Europese landen verder dichten. In Duitsland zijn meer dan acht op tien mensen aan het werk, in Nederland ligt de werkzaamheidsgraad bijna 10% hoger dan in ons land. Niet toevallig zijn dat landen met een overschot op hun begroting. Want meer mensen aan het werk is ook een goede zaak voor de begroting. Het betekent minder uitkeringen en meer mensen die bijdragen.”

“Het is dan ook bijzonder jammer dat de regering niet kan doorzetten met de jobdeal. Er is een krapte op de arbeidsmarkt, bedrijven smeken om werknemers en tegelijk blijft de werkzaamheidsgraad onder het Europees gemiddelde. Ik roep het parlement dan ook op om door te zetten met de jobdeal. Die kan zorgen voor meer mensen aan het werk, bijkomende jobs en extra groei voor onze bedrijven.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder