Sla navigatie over

Efficiënte kredietbemiddelaar nog steeds maar bij 7,6 procent van de ondernemers bekend

De Clercq: “Een bemoeilijkte kmo-financiering is een probleem waar onze economie sedert het losbarsten van de financiële crisis in 2008 mee kampt. De oprichting van de Kredietbemiddelaar in 2009 was erop gericht om bedrijven die hiervan het slachtoffer werden te ondersteunen. Sindsdien wist de Kredietbemiddelaar al meer dan 1000 dossiers te behandelen,  op die manier werden honderden jobs gevrijwaard. Zo resulteerde het werk van de Kredietbemiddelaar in 2013 tot de vrijwaring van 161 jobs. In 2012 ging het om vergelijkbare cijfers namelijk 298 dossiers en 173 gevrijwaarde banen, goed voor een slaagpercentage van 60 procent.”

“Volgens de laatste cijfers is de Kredietbemiddelaar nog steeds amper bekend bij ondernemers. Slechts 7,6 procent van de ondernemers kent de diensten die hij aanbiedt. Gezien de positieve resultaten die de dienst voorlegt, moet op zijn minst worden overwogen om te investeren in een grotere bekendheid ervan. In tijden waarin heel wat kmo’s te kampen hebben met financieringsmoeilijkheden, zou het daarom lonen om in te zetten op een grotere bekendheid van deze dienstverlening”, meent De Clercq.

“Die grotere bekendheid bij ondernemers is nodig omdat de Kredietbemiddelaar er elk  jaar opnieuw in slaagt om meer dan 60 procent van de dossiers tot een goed einde te brengen, wat een sterk resultaat is. Bijna 2 op 3 ondernemers die financieringsmoeilijkheden ondervinden, kunnen dus worden geholpen door de Kredietbemiddelaar. Bovendien blijkt uit het antwoord van de minister dat de dossierbehandeling quasi onmiddellijk start wanneer een ondernemer de stap zet naar de dienst. Binnen een termijn van 5 à 6 weken weet de ondernemer of de inspanningen van de Kredietbemiddelaar hebben geloond”, besluit De Clercq.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder