Sla navigatie over

Egbert Lachaert lanceert vernieuwingsoperatie Liberaal Vuur

Tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie van Open Vld gaf voorzitter Egbert Lachaert het startschot voor een groot vernieuwingstraject binnen de liberale partij.  'We organiseren dit jaar vier participatieve congresdagen om met radicaal liberale oplossingen te komen voor de uitdagingen van vandaag. Tegelijkertijd lanceren we ook nieuwe gezichten. Stephanie D'Hose en Jasper Pillen worden ondervoorzitter en zullen de vernieuwing trekken samen met onze duizenden leden en geïnteresseerden. Samen wakkeren we de komende jaren het liberale vuur aan!'  

Operatie Liberaal Vuur   

Egbert Lachaert stelde 'Operatie Liberaal Vuur' voor aan de leden van Open Vld tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie. Dit vernieuwingstraject zet in op nieuwe ideeën en nieuwe gezichten.   

Egbert Lachaert: 'Vrijheid en vooruitgang. Daar vechten wij liberalen voor. Maar deze vrijheid staat uit meerdere hoeken serieus onder druk. Ook vooruitgaan in het leven is niet voor iedereen evident. We hebben dus meer dan ooit nood aan een sterke liberale partij. Een partij die met radicaal liberale antwoorden komt op de uitdagingen waar de burgers vandaag mee kampen.' 

De partijvoorzitter kondigt daarom in 2022 vier congresdagen aan om het liberale verhaal op scherp te zetten.  

'We zullen dat doen met mensen van binnen én buiten onze partij en met steun van experts. We kiezen ook bewust voor een participatieve aanpak. Zo komen er voor elke dag inspiratiemomenten waarbij geïnteresseerden de onderwerpen beter kunnen leren kennen. Ook de congresdagen zelf zijn innovatief opgevat met participatie en inspraak. Aan het eind formuleren we telkens enkele politieke prioriteiten en deze nemen we mee naar het groot liberaal congres in het voorjaar 2023. Dat wordt het orgelpunt van de hele operatie', verduidelijkt Lachaert. 

Volgende thema's komen aan bod tijdens de vier congresdagen: 

  • Sterkere democratie, efficiënter land – 23 april: politieke vernieuwing, staatsvermindering en -hervorming… 
  • Vooruitgaan in een moderne economie – 21 mei: belonende fiscaliteit, ondernemerschap, sociale mobiliteit, duurzaam wonen… 
  • Vrijheid vandaag en morgen – 17 september: nieuwe definitie van vrijheid anno 2022, (bio)ethische vraagstukken, privacy in digitale wereld… 
  • Iedereen thuis in onze samenleving – 22 oktober: samenleven, migratie en identiteit

Egbert Lachaert: 'Dit zijn liberale kernthema's waarover we opnieuw stelling moeten innemen. Liberalen hebben altijd vooropgelopen met radicale, nieuwe ideeën die onze samenleving hebben vormgegeven. Dat gaan we nu opnieuw doen. Iedereen die daaraan wil meedenken en werken is welkom.' 

Meer info: www.liberaalvuur.be 

D'Hose en Pillen worden ondervoorzitters 

Naast een vernieuwd liberaal verhaal, zet Lachaert ook in op nieuwe gezichten. 'We hebben in 2021 een uniek talentenprogramma Gangmakers opgestart. Na hun onafhankelijke selectie door de jury, lopen vijftien talenten nu volop school', aldus de voorzitter. 'Maar daar stopt het niet. We schuiven nu ook twee nieuwe ondervoorzitters naar voren die de Operatie Liberaal Vuur mee zullen trekken en mij zullen ondersteunen. Stephanie D'Hose en Jasper Pillen hebben beiden als jong parlementslid op korte tijd een indrukwekkend traject afgelegd. Zij staan voor de verjonging die we binnen de partij willen doorvoeren.' D'Hose en Pillen nemen het ondervoorzitterschap over van premier Alexander De Croo: 'Met veel plezier sta ik deze rol af aan Stephanie en Jasper. Zij gaan dat schitterend doen.' 

Stephanie D'Hose (°1981) is sinds 2019 Vlaams parlementslid en werd een jaar later Senaatsvoorzitter. Voorheen werkte ze in het Vlaams parlement en op het cultuurkabinet van Sven Gatz. In haar Gent is ze fractieleider in de gemeenteraad. 'Het is een eer dat Jasper en ik de kans krijgen van Egbert om aan de vernieuwingskar te trekken. In de eerste plaats vind ik het belangrijk om onze liberale stempel te drukken op het debat over een efficiëntere en kleinere staat en een betere politiek, maar ook op cultuur zal ik ons liberaal verhaal blijven uitdragen.'  

Jasper Pillen (°1984) zetelt sinds 2020 in de Kamer. Hij is ook schepen van burgerlijke stand en onderwijs in Brugge. Voorheen was Pillen actief als woordvoerder en kabinetschef op kabinetten van MR-ministers. 'Net zoals Stephanie ben ik het product van liberale eigen kweek. Ik heb de kansen gegrepen om door te groeien. Wij gaan de liberale scherpte weer in het maatschappelijk debat brengen. We moeten duidelijker maken waar wij voor staan, bijvoorbeeld op vlak van veiligheid, de belastingen en het economisch beleid.' 

Politieke vooruitblik op 2022 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie bespraken eerste minister Alexander De Croo en voorzitter Egbert Lachaert ook de uitdagingen voor het nieuwe jaar. 'Omikron is een echte gamechanger. Het virus is opnieuw van gezicht veranderd. De eerste vraag mag niet langer zijn: wat kan er niet? Dit jaar moet echt het jaar worden waarin we ons leven opnieuw opnemen, vrij en onbezorgd samen met vrienden en familie. Want laat ons eerlijk zijn: we hebben elkaar de voorbije twee jaar te veel moeten missen. Ook economisch moet de blik voorwaarts op nieuwe groei en nieuwe jobs, met een eerlijke kans voor iedereen. We mogen niemand achterlaten', aldus de premier.   

'Open Vld zal in de regeringen vooral inzetten op de uitvoering van de broodnodige arbeidsmarkt-, pensioen- en fiscale hervormingen om meer mensen aan het werk te helpen en ze daar ook beter voor te belonen. Het kan niet zijn dat wie werkt soms meer dan 50% van zijn of haar loon moet afdragen. Voor iedereen en zeker voor ondernemingen moet de rechts- en investeringszekerheid terugkomen. Laat de regeringen nu hun werk doen en beslissingen nemen in de belangrijke dossiers die op tafel liggen', zei de partijvoorzitter.  

De nieuwjaarsreceptie is hier integraal te bekijken. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder