Sla navigatie over

Eind dit jaar energiepact tussen gewesten en federale overheid

Vandaag kwamen de verschillende energieministers van ons land bij elkaar om afspraken te maken over de start van een interfederale energievisie. De gewesten en de federale overheid zullen samen een energiepact afsluiten dat de energievisie van ons land bepaalt voor de toekomst. Er wordt gewerkt richting 2030 en 2050.

Ministers Marie-Christine Marghem, Bart Tommelein, Christophe Lacroix en Céline Frémault hebben samen de manier van werken bepaald. Ze zullen vier werkgroepen opstarten, elk onder het voorzitterschap van een van de entiteiten:
– Productie (Vlaanderen)
– Interconnectie en flexibiliteit (Federaal)
– Marktwerking (Wallonië)
– Governance (Brussel)

De verschillende werkgroepen zullen het beleid en de strategie van de entiteiten oplijsten, de uitdagingen bepalen en een plan van aanpak voostellen dat de basis zal vormen van de energievisie. Nadien zullen ook de stakeholders en experten betrokken worden. Woensdag 15 maart komen de ministers terug bij elkaar om de werkzaamheden te evalueren. 

Bart Tommelein: ‘Voor het einde van het jaar moet dit energiepact een feit zijn. De uitdagingen zijn groot. We evolueren naar een decentraal model waarin iedereen steeds meer zijn eigen energie opwekt. Het is heel belangrijk dat we als overheid duidelijk de richting aangeven voor deze energieomslag.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder