Sla navigatie over

Conferentie over Toekomst van Europa legt eindconclusies neer

Verhofstadt

Meer inspraak voor burgers op Europees niveau. Dat was de doelstelling van de Conferentie over de toekomst van Europa, onder het covoorzitterschap van Europarlementslid Guy Verhofstadt. “De voorbije maanden is geluisterd naar de stem van 800 willekeurig uitgekozen burgers uit de 27 EU-lidstaten. Zij zijn gekomen tot belangrijke aanbevelingen om de EU democratischer, slagkrachtiger en efficiënter te maken zodat ze de uitdagingen van de 21ste eeuw aan kan pakken.”

De gelote burgers vormden samen vier panels van 200 burgers, die debatteerden een jaar over toekomstige trends die op ons afkomen en hoe we hier met de Europese Unie moeten mee omgaan. Het traject eindigde in een plenaire vergadering, waar burgers en politici intensief zochten naar gemeenschappelijke antwoorden op de gestelde vragen.

“Vandaag leverde de conferentie haar eindconclusies met 49 voorstellen en meer dan 300 maatregelen die een breed scala aan onderwerpen bevatten. Van klimaatverandering, gezondheid, migratie, onderwijs, digitale technologie, economie, sociale rechtvaardigheid tot democratie en zelfs externe aangelegenheden. Het is duidelijk dat de EU-burgers oproepen tot ingrijpende hervormingen om de uitdagingen aan te gaan waar Europeanen mee worden geconfronteerd”, zegt Verhofstadt. Een greep uit de aanbevelingen:

  • Zo moet Europa werk maken van een gezamenlijk migratiebeleid, met eenvormige procedures en regelgeving in alle lidstaten.

  • Moet de EU de belastingsystemen van de lidstaten beter op elkaar afstemmen zodat we belastingparadijzen binnen Europa vermijden en het verplaatsen van jobs naar buiten de EU ontmoedigen.

  • Moet Europa de import verminderen van producten die niet aan onze milieu- en ecologische standaarden voldoen.

  • Moet Europa werk maken van een Europees leger waarbij de verschillende strijdkrachten samen kunnen optreden om de veiligheid te garanderen.

  • Moet Europa lidstaten en regeringen die zich niet houden aan de fundamentele principes van de democratie en rechtsstaat, ook effectief sanctioneren.

  • Moet Europa voor strategische producten (computerchips, medisch materiaal, digitale technologie…) onafhankelijker worden van import en haar eigen productie en technologie beter ondersteunen.

  • En moet er werk gemaakt worden van een Europese kieskring zodat burgers niet alleen voor hun nationale partijen, maar ook Europese partijen kunnen stemmen.

Verhofstadt besluit: “We kunnen trots zijn op deze innovatieve oefening en ik ben ervan overtuigd dat die voor herhaling vatbaar is. Nu moeten we de vaart erin houden. Vanuit het Europees parlement dringen we eropaan om de ambities vast te houden bij de uitvoering van het hele pakket, inclusief de moeilijke onderdelen waar Verdragen moeten worden bijgewerkt. We kunnen de burgers hierin niet teleurstellen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder