Sla navigatie over

Einde discriminatie tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden bij regels inschrijvingstaks

Wie vandaag trouwt of uit de echt scheidt kan een voertuig overdragen aan zijn (ex)-partner zonder dat daar opnieuw inschrijvingstaks voor betaald moet worden. Momenteel geldt deze regel enkel voor gehuwden en bij echtscheidingen. Wie wettelijk samenwoont en een voertuig overdraagt krijgt momenteel dus nog een aanslagbiljet in de bus.

De Vlaamse Regering werkt deze discriminatie weg. Ze keurde op de laatste ministerraad het voorontwerp van decreet hierover goed. Wie in de toekomst de gezinswagen opnieuw laat inschrijven op naam van de wettelijk samenwonende partner, of bij een stopzetting van de wettelijke samenwoning zal ook vrijgesteld worden van BIV. Jaarlijks gaat het om zo’n 400 tot 500 gevallen. De regeling zal ingaan begin 2019.

Minister van Financiën Bart Tommelein: ‘Onze samenlevingsvormen evolueren, dus ook de fiscaliteit moet aangepast zijn aan de moderne maatschappij. We hebben het al goedkoper gemaakt voor singles om een gezinswoning te kopen. Met deze beslissing werken we een stukje discriminatie tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden weg. Dat is fiscaal rechtvaardig.’

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder