Sla navigatie over

Einde vaste benoeming ambtenaren vanaf 1 juni

Morgen is het zover: de Vlaamse overheid stapt af van de vaste benoeming. Een historisch mijlpaal waar lang over werd onderhandeld. Bevoegd Vlaams minister Rutten die onder andere de staking van de sluiswachters wist te ontmijnen spreekt van een belangrijke dag. “Ambtenaren worden niet langer voor het leven benoemd. Vanaf morgen is de standaard contractuele aanwerving, net als in de privé. All animals are equal, ook de overheid.” 

 

Het Vlaams personeelsstatuut was in se nog steeds gebaseerd op het federale statuut ‘Camu’ van 1937. Hierin wordt het statuut van de ambtenaar beschreven. Dit statuut werd verschillende malen aangepast, maar zonder het fundamenteel te moderniseren. Aan de vaste benoeming werd nooit fundamenteel geraakt. Tot vandaag. Ambtenaren bij de Vlaamse Overheid zullen voortaan niet langer vast benoemd worden. 70% van de ambtenaren bij de Vlaamse Overheid is vandaag vast benoemd, 30% contractueel aangeworven. Vanaf 1 juni zal het aandeel vaste benoemingen dus dalen.  

Enkel een beperkt aantal gezagsfuncties komt nog in aanmerking voor een vaste benoeming. Het gaat hier over mensen die in alle onafhankelijkheid beslissingen moeten nemen, die de grondrechten van mensen kunnen raken. Huidige vast benoemde ambtenaren behouden hun verworven rechten tot ze uitstromen. 

 

Omslag in 2030 

Naar schatting tegen 2030 zullen er door deze fundamentele hervorming meer contractuele ambtenaren voor de Vlaamse overheid werken dan vast benoemde. “De omslag ligt in 2030. Voor het eerst sinds het ontstaan van de Vlaamse Overheid zullen er dan minder vast benoemde ambtenaren zijn dan contractuele.” besluit minister Rutten. 

 

Vijf sporen 

Naast de switch van vaste statutaire benoeming naar een contractuele aanwerving, wordt het statuut van de Vlaamse ambtenaar ook in de breedte hervormd op basis van de zogenaamde ‘vijf sporen’: aanwerving, ziekte, pensioen, verloning en ontslag. Contractuele ambtenaren zullen niet langer aan minder goede voorwaarden aan de slag zijn dan de huidige vast benoemden, de loonschalen worden gelijkgeschakeld. Ook de 2de pensioenpijler wordt versterkt.  

 

Loon naar werk 

Ook de loonstijging wordt in de toekomst anders vorm gegeven. Vandaag krijgt een ambtenaar een vaste loonsverhoging op basis van anciënniteit, ongeacht of iemand goed, zeer goed of juist zeer matig tot zwak gepresteerd heeft.  

Dat systeem wordt veranderd voor nieuw aangeworven personeelsleden. Zij zullen jaarlijks worden geëvalueerd: Wie goed presteert kan een loonsverhoging met standaard 1 - of bij excellent presteren 2 – trap(pen) krijgen.  Wie minder presteert krijgt voor dat jaar geen loonsopslag.  

Huidige statutaire en contractuele personeelsleden kunnen vrijwillig naar dit nieuwe loonhuis overstappen of kunnen kiezen om in het huidige systeem te blijven. 

Minister Rutten: “Wie goed werk levert, moeten we kunnen groeien en omgekeerd. Ook een overheid moet prestatiegericht werken.”  

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder