Sla navigatie over

Eindelijk onbeperkt bijverdienen na pensioen

De ministerraad schafte de maximumbedragen af voor het toegelaten beroepsinkomen dat gecombineerd mag worden met het pensioen. Daardoor kunnen gepensioneerde 65-plussers vanaf 1 januari 2015 onbeperkt bijverdienen.

Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo legden vorige legislatuur de basis van deze maatregel. “Als ministers van Pensioenen hebben we bijverdienen na het pensioen gemakkelijker gemaakt. Voor 65-plussers met een loopbaan van 42 jaar werd het onbeperkt bijverdienen mogelijk, voor de andere gepensioneerden trokken we het plafond voor de bijverdiensten aanzienlijk op”, aldus Van Quickenborne.

Lachaert: “In ons verkiezingsprogramma en het regeerakkoord gingen we verder op deze ingeslagen weg. Het was onlogisch en contraproductief dat we gemotiveerde gepensioneerden niet toelieten om langer te werken of bij te verdienen als ze dat wilden. De arbeidsmarkt, onze economie en sociale zekerheid kunnen daar allemaal maar wel bij varen. Hoe meer werkende handen, hoe groter het draagvlak voor onze sociale welvaartsstaat!”

Beide volksvertegenwoordigers verwelkomen de daadkracht van de regering. “Ik zal als voorzitter van de commissie Sociale Zaken er op toezien dat de nieuwe regeling na een goed debat spoedig kan worden gestemd in het parlement”, aldus Van Quickenborne.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder