Sla navigatie over

Emmily Talpe blijft aandringen op snelle aanpak misssing link Ieper-Westkust

Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe stelde in het Vlaams parlement gerichte vragen aan minister Weyts over de aanpak van de missing link ‘Ieper–Westkust’. “Na de vernietiging door de Raad van State van de plannen tot aanpassing van de N8, staan we terug bij af,” zegt Talpe. “Minister Weyts bevestigde dat het planningsproces herdaan moet worden maar een concrete timing werd niet gegeven. Ik zal er alvast op hameren dat er nog deze legislatuur een doorstart komt.”

Het dossier rond de ‘missing link’ Ieper-Westkust, dat cruciaal is voor de verkeersleefbaarheid en ontsluiting van de Westhoek, sleept al meer dan 50 jaar aan. Oorspronkelijk wou men de A19 doortrekken van Ieper tot de Westkust. De doortrekking werd decennialang bekampt en geboycot en moest uiteindelijk het onderspit delven voor een politiek akkoord in 2005 waarbij een ingrijpende aanpassing van de N8 werd voorgesteld. Ook Open Vld steunde dit politiek akkoord: beter iets dan niets. De Raad van State floot eind vorig jaar de toenmalige Vlaamse regering echter terug en vernietigde het GRUP N8 “wegverbinding Ieper-Veurne” omdat haar keuze voor de aanpassing van de N8 onvoldoende onderbouwd was. Het politiek akkoord werd ten grave gedragen.
 
Op de schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Talpe hoe minister Weyts de verdere aanpak van de missing link Ieper-Westkust ziet na de vernietiging door de Raad van State en op welke termijn hij dit wil realiseren, antwoordde de minister gebald: het planningsproces moet herdaan worden maar het is nog te vroeg om er een timing op te kleven.

Missing link niet over legislatuur tillen
 
Emmily Talpe: “Ik ben verheugd dat minister Weyts bevestigt dat het huiswerk herdaan moet worden en dus alle pistes terug een kans zullen krijgen. Maar in het belang van de verkeersleefbaarheid tussen het noorden en zuiden van de Westhoek, de leefkwaliteit in de dorpskernen en de economische groei van de Westhoek, moet er wel snel een oplossing komen. Ik zal nauw toezien dat het dossier niet over deze legislatuur getild wordt; deze nieuwe Vlaamse regering moet absoluut de kaart trekken voor een snelle en goede ontsluiting van de Westhoek.”

Klik hier voor de vraag van Emmily Talpe en het antwoord van de minister.
 

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder