Sla navigatie over

Emmily Talpe: “Doelgroepenbeleid sterk vereenvoudigd”

Open Vld is hier steeds grote pleitbezorger van geweest. Concreet zal in het nieuwe beleid de focus liggen op 3 doelgroepen: jongeren, ouderen en personen met een arbeidshandicap. Vlaams parlementslid Emmily Talpe reageert enthousiast: “Er komt een einde aan een wirwar van maatregelen waar werkgevers vaak kop noch staart aan krijgen. Er worden nu duidelijke keuzes gemaakt. Door de vereenvoudiging zullen werkgevers opnieuw het bos door de bomen kunnen zien. Meer eenvoud moet leiden tot meer effectiviteit.”

Samen met tax shift de sleutel tot hogere werkzaamheidsgraad

Talpe wijst er op dat we de hervorming van het doelgroepenbeleid moeten zien in een ruimere context. Vlaanderen heeft zich ertoe verbonden om tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 76% te bereiken in Vlaanderen, maar daar zijn we nog niet. "Net daarom is dit nieuwe doelgroepenbeleid zo belangrijk. Samen met de federale tax shift is het nieuw Vlaams doelgroepenbeleid de sleutel tot het verhogen van de globale werkzaamheidsgraad. De focus moet meer dan ooit liggen op jobs, jobs, jobs”, aldus Talpe.

Het decreet dat gestemd werd is een eerste stap. “Het nieuwe beleid moet nu verder uitgewerkt worden in uitvoeringsbesluiten, in samenspraak met de sociale partners”, verduidelijkt Talpe. “Vanuit het parlement zal ik erop toezien dat hier snel werk van gemaakt wordt, met de nodige aandacht voor rechtszekerheid voor ondernemingen.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder