Sla navigatie over

Energie-intercommunales transparanter en efficiënter

Het landschap van de energie-intercommunales is versnipperd en de werking niet altijd even transparant. Daarom wil Minister Tommelein naar eenvoudigere en efficiëntere structuren. Hij wil het aantal mandaten terugschroeven, heldere regels voor vergoedingen opstellen, nagaan welke taken voor de overheid zijn, en welke beter door privébedrijven worden overgenomen.    

De omslag naar hernieuwbare energie en naar een decentraal productiemodel vraagt bovendien bijkomende investeringen. De energiedistributiesector kan extra kapitaal daarom goed gebruiken. Minister Tommelein : “We moeten nagaan hoe we deze omslag het best financieren. Een beursgang is zeker een piste die op tafel zal liggen. Daardoor kunnen ook burgers hun zegje doen.” 

De werking van energiedistributiebedrijven is cruciaal en strategisch in een energiebeleid. “Een omslag van een energiemodel, vraagt ook om een hervorming van de betrokken organisaties en structuren”, aldus nog Minister Tommelein.  

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder