Sla navigatie over

Energiefactuur gaat omlaag

Dankzij structurele veranderingen staat Vlaanderen er vandaag beter voor dan vorig jaar. In 2018 wordt verwacht dat de Vlaamse economie verder groeit met 1,8%. Bovendien nam de werkloosheid dit jaar in alle provincies en leeftijdscategorieën af en verwacht het planbureau nog 66.000 bijkomende jobs dit jaar. Vandaag plukken we de vruchten van de structurele besparingen in 2015 en 2016. Hierdoor krijgt de Vlaamse regering ruimte om het bestaand beleid te versterken en nieuw beleid te ontwikkelen.

In 2018 wordt er 140 miljoen extra vrijgemaakt voor moderne schoolgebouwen. De erfbelastingen gaan omlaag en worden zowel transparanter als logischer. En Vlaams minister van Energie Bart Tommelein werkte een alternatief uit voor de energieheffing. “We stoppen de oversubsidiëring en grootschalige biomassa. De put uit het verleden is grotendeels gedicht door de geïnde heffing. Hierdoor kan de energiefactuur omlaag. Een gezin met een gemiddeld verbruik betaalt vanaf 2018 minder dan €10 energieheffing,” verduidelijkt Tommelein.

Energiefactuur omlaag

Het alternatief voor de energieheffing, de stop op de oversubsidiëring en de geschrapte supersubsidie voor de biomassacentrale in Langerlo geeft ons de kans de put uit het verleden verder te dichten én de energiefactuur opnieuw te verlagen. Voor een gezin met een gemiddeld verbruik (3.500 kWh) betekent dit dat de energieheffing van 100 euro wegvalt en dat er in ruil maximaal 9 euro bijkomt op de factuur. Die 9 euro bestaat enerzijds uit een groenstroombijdrage en anderzijds uit een forfaitaire basis-energieheffing voor de werking van de regulator en projecten groene warmte. Voor wie energie bespaart of zelf hernieuwbare energie opwekt daalt de groenestroombijdrage zelfs nog. En voor wie een sociaal tarief betaalt, valt de forfaitaire basis-energieheffing weg.

Verder inzetten op hernieuwbare energie

“Dat geldd zal voornamelijk gebruikt worden om het overschot van de groenestroomcertificaten de volgende jaren helemaal weg te werken. We betalen er ook enkele nieuwe initiatieven mee op vlak van hernieuwbare energie. Zo komt er investeringssteun voor kleine windmolens en voor batterijen. En we blijven er ook projecten rond groene warmte mee ondersteunen,” verduidelijkt minister Tommelein. Voor een gezin met een gemiddeld verbruik daalt de energiefactuur daardoor vanaf volgend jaar met 90 euro.

Zo gezegd, zo gedaan. Met de groeten van Open Vld.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder