Sla navigatie over

Energieleningen blijven boomen in 2016

Sinds 1 januari 2015 kan de Vlaming beroep doen op de energielening om energiebesparende maatregelen te financieren in de woning. In 2015 werden in totaal 4.467 leningen toegekend. Na het eerste kwartaal van 2016 zijn opnieuw 1.071 dergelijke leningen goedgekeurd. Hiermee werden 1.350 verschillende energiebesparende maatregelen genomen die in totaal zorgen voor een besparing van 720.000 euro. “Deze cijfers tonen aan dat de energielening de verwachtingen inlost en ook dit jaar eenzelfde hoog niveau aanhoudt”, zegt minister Turtelboom. “Het vormt een hoeksteen van de ondersteuning naar burgers en gezinnen die investeren in energiebesparende maatregelen, zoals het isoleren van een dak of gevel, plaatsen van hoogrendementsglas of een condensatieketel.”

Gemiddeld leent men 7.420 euro en jaarlijks wordt door de gedane investeringen gemiddeld 672 euro bespaard per dossier. Daarnaast genieten deze gezinnen van een verhoogd wooncomfort en een waardevermeerdering van hun woning. Het grootst aantal energieleningen werd gebruikt voor het plaatsen van hoogrendementsglas en ramen (31 procent), gevolgd door de plaatsing van dakisolatie (22 procent), en condensatieketel (16 procent).

Een gezin kan maximum 10.000 euro lenen, terug te betalen in 5 jaar aan een intrest van 0 of 2 procent. Voor de meerderheid van de bevolking geldt een intrest van 2 procent, terwijl bepaalde kwetsbare groepen kunnen lenen aan 0 procent. Zij kunnen er ook energiezuinige huishoudtoestellen mee aankopen. 14,7 procent van de goedgekeurde energieleningen tijdens het eerste kwartaal van 2016 werd toegekend aan kwetsbare gezinnen. “Via de energielening krijgen deze gezinnen de kans om via een renteloze lening hun woning energie-efficiënter te maken. Vaak wonen kwetsbare groepen in slecht geïsoleerde woningen. Door hen aan te zetten tot energiebesparende investeringen, zullen zij minder moeten uitgeven aan energie”, zegt minister Turtelboom.

De bedoeling van de energieleningen is dat het systeem zichzelf op termijn terugbetaalt. Dat wil zeggen dat er op een bepaald moment geen financiële inbreng meer nodig is vanuit Vlaanderen wanneer de inkomsten uit de lopende leningen volstaan om de nieuwe leningen te financieren. Een voorbeeld: In 2016 kan voor 55 miljoen euro geleend worden. In 2017 zal een deel van dit geleende bedrag terugbetaald worden aan de overheid, wat dan weer gebruikt kan worden om de leningen in 2018 te financieren. Dit scenario zet zich ieder jaar verder, waardoor je na enkele jaren geen nieuw budget meer dient vrij te maken voor de leningen, want de inkomsten uit de lopende leningen volstaan om de nieuwe leningen te financieren.

U kan een energielening aanvragen bij de Energiehuizen van de gemeenten. Alle informatie over de energielening vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA): www.energiesparen.be/energielening. Via een handige tool vindt u na het ingeven van uw postcode waar u in uw gemeente terecht kan voor het aanvragen van uw energielening. http://www.energiesparen.be/energielening/in-welke-gemeenten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder