Sla navigatie over

Lokale besturen nemen maatregelen om energieverbruik terug te dringen

Op zondag 4 september 2022 bracht Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een bezoek aan Bonheiden. Het lokaal bestuur neemt er het voortouw in het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Minister Somers: “De energiecrisis laat zich op elk niveau voelen. Ook voor de lokale besturen telt elke kilowattuur. Het is een Europese crisis die een lokaal bestuur uiteraard niet alleen kan oplossen, maar elke stad en gemeente kan wel maatregelen nemen om de energiefactuur op korte en lange termijn terug te dringen. Hier in Bonheiden zitten ze alvast niet stil.” De minister bezorgde een inspiratielijst van mogelijke maatregelen aan alle lokale besturen.

Europa wordt geteisterd door een ongeziene energiecrisis. Een rechtstreeks gevolg van de oorlog in Oekraïne. Die energiecrisis voelen we allemaal in onze portemonnee, maar ook de lokale besturen voelen dit in hun financiën. De steden en gemeenten nemen daarom extra maatregelen om energie te besparen. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers bracht vandaag een bezoek aan Bonheiden.

Bart Somers: “Het gemeentebestuur van Bonheiden zal deze winter de verwarming maximaal op 19°C zetten, de verledding van hun verlichting versneld doorvoeren en inzetten op slimme sensoren om efficiënt en kostenbesparend te verlichten. Daarnaast zal het minder lokalen in gebruik nemen en verwarmen door personeel te clusteren en meer te laten samenwerken in dezelfde ruimte. Het zijn geen wonderoplossingen, maar dergelijke maatregelen kunnen de factuur terugdringen.”

De minister bezorgde een inspiratielijst aan alle lokale besturen. “Elk lokaal bestuur doet wat het kan, maar je kan natuurlijk niet alles zelf weten. Overal in Vlaanderen nemen steden en gemeenten initiatieven. Men hoeft niet telkens het warm water uit te vinden, men kan van elkaar leren. Soms kunnen kleine maatregelen een groot verschil betekenen. De temperatuur in gebouwen en kantoren met één graad verlagen betekent een energiebesparing van 7%.”

De lijst bevat gekende maatregelen zoals het dimmen van de verlichting voor monumenten, maar ook minder gekende maatregelen. Zo wijst de lijst op het grote energieverbruik van dataservers. Deze ruimtes worden vaak vergeten, maar ze zijn een energieverslinder van formaat. Een sturingsaanpassing kan een mogelijkheid zijn, want ’s nachts of in het weekend hoeft de datasnelheid niet even gegarandeerd te  zijn. Bovendien worden deze ruimtes vaak gekoeld, terwijl dit niet altijd noodzakelijk is. De standaardinstellingen zorgen voor een verkoeling naar 19 graden terwijl 27 graden ook goed is.

Daarnaast bevat de inspiratielijst ook mogelijke maatregelen op langere termijn. Denk aan het installeren van zonnepanelen op publieke daken, versnelde isolatie van gebouwen of de elektrificatie van haar wagenpark. Minister Somers: “Het wordt geen gemakkelijke periode en alle verschillende beleidsniveaus zullen met maatregelen moeten komen om hier door te komen. Hier in Bonheiden zitten ze alvast niet stil.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder