Sla navigatie over

Erkenning crisis in varkenssector wordt verlengd

Varkenssector krijgt vrijstelling FAVV-bijdragen en twee landen lijken markt opnieuw te openen

De erkenning van de varkenssector als sector in crisis wordt verlengd tot eind dit jaar. De varkenshouders krijgen in 2022 een vrijstelling van verplichte FAVV-bijdragen. Ook de lijst met landen die ons varkensvlees weren na de varkenspestcrisis twee jaar geleden lijkt korter te worden. Open Vld-kamerlid Robby De Caluwé legde deze actiepunten vandaag voor aan minister Clarinval. Die bevestigde de plannen uit te voeren. De minister komt daarmee tegemoet aan drie vragen uit het actieplan dat Open Vld gisteren voorstelde. 'Dit is hoopgevend nieuws voor de sector', reageert Robby De Caluwé.

Robby De Caluwé toonde zich zeer bezorgd over de toestand en vroeg andermaal actie van de minister in de richting van de zwaar noodlijdende varkenssector: 'De prijzen blijven laag, de kosten hoog. De rekeningen en het mentaal welzijn in de varkenssector kleuren dieprood.'

Minister Clarinval bevestigde dat hij aan een vrijstelling van bijdragen voor het Sanitair Fonds van het FAVV werkt. Hier staat een bedrag van  3 miljoen euro tegenover. De minister wees er wel op dat Europa hiervoor nog instemming moet geven.

Kamerlid De Caluwé drong ook aan op een verlenging van de erkenning als sector in crisis. 'De huidige erkenning loopt eind maart af, maar tegen dan zal de crisis zeker nog niet opgelost zijn', stelde hij. Minister Clarinval kondigde daarop aan dat hij een verlenging beoogt tot eind 2022. De erkenning als sector in crisis maakt het mogelijk dat varkenshouders in moeilijkheden gebruik kunnen maken van een aantal faciliteiten, zoals uitstel van betaling, vrijstelling of verlaging van de sociale bijdragen.

Er volgde nog hoopgevend nieuws. De minister wilde meer transparantie in de keten, door aan het prijzenobservatorium van de FOD Economie te vragen een actualisatie uit te voeren van de analyse van de varkensprijzen en de marges in de varkenssector. 'Deze studie verwacht ik de komende dagen in mijn bezit te hebben', stelde Clarinval. Meteen is dat ook een goede basis om het ketenoverleg te activeren.

Diplomatieke actie richting China

Met betrekking tot de export kondigde de minister aan dat er momenteel nog tien landen zijn die hun markten voor Belgisch varkensvlees gesloten houden. De meeste landen sloten hun grenzen in 2019, na een uitbraak van de Afrikaanse varkenspest. Voor Taiwan en Australië waren er hoopvolle signalen: 'Het FAVV heeft antwoorden op vragenlijsten bezorgd aan beide landen en hoopt hen snel tot andere inzichten te bewegen', aldus Clarinval.

Andere landen, zoals China en Wit-Rusland blijven koppiger. Robby De Caluwé drong aan op een assertieve strategie naar China, omdat die markt voor onze varkenssector van groot belang is. Minister Clarinval gaf aan dat hij ook rekende op inspanningen vanuit de minister van Buitenlandse Zaken en de premier. Ook daar komt de minister tegemoet aan het actieplan van Open Vld.

Actieplan varkenshouders Open Vld

Robby De Caluwé reageerde alvast tevreden op de aankondigingen van de minister: 'Het is hoopgevend dat de minister tegemoet komt aan een aantal van onze vragen die we in ons actieplan voor de varkenssector hebben gericht aan het federaal niveau. De erkenning van de sector in crisis, de vrijstelling van de FAVV-bijdragen en de inspanningen om de Chinese markt te heropenen moeten de sector hoop geven.'

De Caluwé beklemtoont ook de ernst van de crisis: 'Ik heb zelf een aantal varkenshouders bezocht en ben geschrokken van de omvang van de problemen. We kunnen de sector niet aan zijn lot overlaten. Daarom hebben we ook een actieplan opgesteld, want korte termijnmaatregelen zijn noodzakelijk maar niet voldoende. De sector moet een structurele omslag krijgen. Ik reken daarvoor ook op de nieuwe brancheorganisatie Pork.be en de goede wil van alle schakels in het ketenoverleg. Hopelijk volgt de oplevering van de studie over de prijzen in de varkenssector zeer snel, zodat het ketenoverleg en het beleid op basis van de meest actuele informatie gerichte maatregelen kunnen nemen om de sector uit de crisis te trekken.'

Het actieplan van Open Vld, dat afgelopen week werd voorgesteld door Europees Parlementslid Hilde Vautmans, Volksvertegenwoordiger Robby De Caluwé en Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Van Hulle:

  1. Uitbouw van de brancheorganisatie Pork.be
  2. Aandringen op tijdelijke crisissteunmaatregelen bij Europa
  3. Erkenning sector in crisis verlengen op federaal niveau
  4. Creatie van meerwaarde en schaalverandering
  5. Heropening van de Chinese markt en versterking van onze exportpositie
  6. Ruimte om te innoveren en te experimenteren
  7. Werk maken van administratieve vereenvoudiging, digitalisering en constructieve handhaving
  8. Markttransparantie en risicobeheersing
  9. Slimme warme sanering waar nodig
  10. Rechtszekerheid voor de sector

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder