Sla navigatie over

“Ernstig rekening houden met nieuwe mobiliteitsstudie Uplace”

In de studie "Shopping Centre Siting and Modal Choice in Belgium: A Destination-Based Analysis" analyseerden drie onderzoekers in hoeverre de locatiekeuze voor een winkelcomplex de vervoerskeuze van de bezoekers bepaalt. Ze namen daarbij de data voor 17 bestaande winkelcentra in ons land onder de loep. Uit de resultaten blijkt dat het autogebruik naar shoppingcentra die in het stadscentrum gelegen zijn veel lager ligt dan naar shoppingcentra die aan de rand van de stad liggen. Ook de grootte van het winkelcentrum speelt een rol. Hoe groter, hoe hoger het autogebruik.

85% bezoekers zal met de wagen komen

De onderzoekers namen ook de drie geplande megaprojecten in de omgeving van Brussel onder de loep (Neo, Docks Bruxsel en Uplace). Uit de berekening blijkt dat de drie projecten amper bezoekers zullen aantrekken die niet met de wagen komen. Van de drie projecten is Uplace in Machelen nog het meest  "auto-gericht". Zonder bijkomend aanbod aan openbaar vervoer ligt het verwachte autogebruik zelfs op 95 procent. En zelfs als de geplande  tramverbinding (Jette-Zaventem) er komt, blijft 85 procent kiezen voor de wagen.

Vlaams parlementslid Jo De Ro roept de Vlaamse regering op om in haar nakende beslissing over Uplace ernstig rekening te houden met de onderzoeksresultaten. "Gelet op het feit dat net mobiliteit één van de belangrijkste bezwaren vormt, zijn dit heel belangrijke nieuwe analyses", aldus De Ro.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder