Sla navigatie over

Europa kiest voor eengemaakte spoormarkt

Spoor is vanouds een sterke sector in Europa. Het is praktisch, efficiënt en duurzaam, met weinig CO2-uitstoot. "Maar als spoorbedrijven echt succesvol willen zijn, kunnen ze niet nationaal zijn, maar moeten ze over de grenzen heen denken", zegt De Backer. Het Europees Parlement gaf net haar goedkeuring over de zogenaamde technische pijler, de eerste stap in de richting naar een echte Europese markt. "Met deze goedkeuring worden alle technische obstakels weggewerkt om tot één Europese markt te komen. Zo zullen alle treinen in Europa over de sporen kunnen rijden. Ook worden de technische standaarden voor treinen geharmoniseerd en zullen ze gelijk zijn over heel Europa. Dit geeft duidelijkheid en zal investeerders aantrekken. Ten derde zal ook het rollend materieel overal inzetbaar zijn. Dat spaart tijd en kosten uit", vervolgt De Backer. Ook de rol van het Europees Spooragentschap wordt uitgebreid en wordt het aanspreekpunt voor veiligheidscertificaten en vergunningen voor locomotieven en rollend materieel voor grensoverschrijdende diensten. "Vandaag bestaan er maar liefst 11.000 verschillende nationale normen voor treinen over gans Europa. Met één geharmoniseerd kader krijg je meer transparantie, efficiëntie en vooral meer duidelijkheid", vervolgt De Backer.

Op een definitieve vrijmaking van de Europese spoorwegen is het nog even wachten. "De lidstaten die hun historische spoorwegmaatschappijen beschermen door hun markt te sluiten voor concurrenten, zorgen voor dure en weinig efficiënte treinen, zoals in België. Daarom maken passagiers en bedrijven te weinig gebruik van het spoor." Dit kan enkel aangepakt worden, zegt De Backer, "door meer spelers op de markt toe te laten om op die manier een betere dienstverlening te krijgen".

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder