Sla navigatie over

Europa mag niet plooien voor Orban: "Geldkraan moet dicht zolang we geen tastbare verbetering zien"

De Europese Parlementsleden debatteren vandaag met de Europese Commissie over de situatie van de rechtsstaat in Hongarije. Hongarije dreigt een smak Europees geld mis te lopen omwille van het niet-naleven van de Europese waarden van de democratie en de rechtsstaat. Er lopen momenteel onderhandelingen tussen de Commissie en Hongarije maar het Parlement vreest dat de Commissie uiteindelijk zal plooien voor Orban, onder meer omdat Hongarije een aantal belangrijke dossiers op EU-niveau blokkeert. Donderdag stemmen de leden een resolutie.  
 
Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld), plaatsvervangend lid van de LIBE-commissie in het Europees Parlement, vindt dat de geldkraan dicht moet blijven: "De Europese Commissie zal zich binnenkort uitspreken over het Hongaarse herstelplan. Verder zal het ook beoordelen of de corrigerende maatregelen die Hongarije nam om de schendingen van de rechtsstaat te verhelpen voldoende zijn om het geld dat in september geblokkeerd werd onder het conditionaliteitsmechanisme – het nieuwe mechanisme dat bij schendingen van de rechtsstaat opschorting van EU-middelen toelaat om de EU-begroting te beschermen – vrij te geven. Mijn standpunt hieromtrent is héél duidelijk. Zolang we geen tastbare verbetering zien van de rechtsstaat in Hongarije, moet de geldkraan toe blijven of moet het geld rechtstreeks vloeien naar het Hongaarse maatschappelijk middenveld. De Europese middelen zijn het enige effectieve drukmiddel dat we in handen hebben om op te treden tegen Orban z'n ondergraven van Europese waarden. We mogen echt niet toegeven aan de smerige chantagepolitiek van Orban, die z'n veto inzet op dossiers wanneer het hem goed uitkomt. De EU is geen cashmachine zonder meer, er zijn regels te respecteren. En wederom maakt deze situatie duidelijk dat we snel werk moeten maken van de afschaffing van de unanimiteit in de Raad."

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder