Sla navigatie over

European Disability Card is goede stap in de participatie van mensen van een beperking

European Disability Card is goede stap in de participatie van mensen van een beperking

De European Disability Card (EDC) heeft tot doel om mensen met een beperking vlotter te laten participeren in de samenleving. Maggie De Block, fractieleidster voor Open Vld in de Kamer licht toe: “De tijd dat mensen met een beperking ook quasi automatisch beperkt werden in hun toegang tot een sociaal of professioneel leven is gelukkig voorbij. Het is noodzakelijk dat we zorgen voor een zo groot mogelijke participatie. Dat kan alleen door drempels weg te werken. De EDC kan hier een belangrijke rol in spelen.”

De European Disability Card dateert uit 2015 en sindsdien zijn er al grote stappen gezet. Mensen met een beperking kunnen de ECD gebruiken om deel te nemen aan culturele, sportieve en andere vrijetijdsactiviteiten. De kaart kwam tot stand na een gezamenlijk initiatief van het Belgian Disability Forum en de Belgische overheid. Andere Europese landen zoals Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië maken ook deel uit van het initiatief. Het project geniet bovendien de steun van de Europese commissie.

Inclusie

De Kamer heeft in een, unaniem goedgekeurde, resolutie aan de federale regering gevraagd om de bekendheid van de kaart nog te vergroten en het toepassingsgebied te verruimen. “De volledige inclusie van mensen met een beperking is daarbij onze prioriteit”, aldus De Block. “De kaart is nu reeds bruikbaar bij heel wat ziekenhuizen, culturele centra en lokale besturen. Ook verschillende privé partners zijn al ingestapt, denk maar aan de Grotten van Han, de Zoo van Antwerpen, Kinepolis Group of Plopsaland. We moeten absoluut op die ingeslagen weg verder gaan. Op termijn moet de kaart een referentie worden waarmee personen met een beperking overal terecht kunnen.”

De website https://eudisabilitycard.be/nl geeft meer info over het gebruik van de kaart, wie ze kan aanvragen en hoe organisaties zich als partner kunnen aansluiten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder